Vsebina prispevka

Od kamna do apna – Pečovnik (predavanje)

7. 6. 2023

Zgodovinsko društvo Celje prireja v torek, 13. junija, ob 18. uri, v Zgodovinskem arhivu Celje predstavitev raziskovalne naloge treh osmošolcev iz Osnovne šole Frana Kranjca iz Celja. Lev Kodre, Anej Firšt in Lenart Kač, so pod mentorstvom Bojana Rebernaka raziskali apnenico »Apnenik« v Pečovniku pri Celju in pripadajoči kamnolom. Osvetlili so njuno zgodovino, preučili lastnike in današnjo propadajočo podobo. V Zgodovinskem arhivu Celje, Pokrajinskem arhivu Maribor in Osrednji knjižnici Celje so zbrali dostopne vire in literaturo, pomagali so si tudi s časopisjem in spletnimi viri ter raziskovanje dopolnili z več intervjuji. Pridobili so veliko avdiovizualnih virov, s pomočjo katerih so skušali razumeti delovni proces »od kamna do apna«. Skicirali so izkoriščanje kamna po etažah kamnoloma, propadajoče objekte apnenice in kamnoloma pa so si ogledali tudi na terenu. Rezultati naloge izkazujejo po širini nabranih in predstavljenih virov za raven osnovnošolskega raziskovanja stopnjo, ki jo redko dosegajo tudi starejši vrstniki, zato bo fantom iz radovednosti ter podpore zagotovo zanimivo prisluhniti.

Raziskovalna naloga z naslovom “Kamnolom Pečovnik in podjetje Apnenik, naša dediščina 20. stoletja” je na območnem srečanju mladih raziskovalcev v Celju dobila vse točke, na državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti pa na področju zgodovine prejela zlato priznanje.