Vsebina prispevka

Mednarodni arhivski teden in elektrika

5. 6. 2023

Že četrto leto zapored na iniciativo Zgodovinskega arhiva Celje in Mestnega arhiva Ieper iz Belgije skupaj združimo moči arhivi iz različnih držav Evropske unije v okviru projekta International Archives Week Challenge. Oba arhiva vsako leto povabita približno en mesec pred obeleževanjem mednarodnega arhivskega tedna (letos 5. – 9. junij) po en arhiv iz posamezne države, da predstavi po en dokument na določeno temo. Izbor teme je vselej izzivalen pa tudi aktualen. Letos tako v izdaji posebne elektronske publikacije sodeluje 17 arhivov, ki so po svoji presoji poiskali in predstavili gradivo na temo elektrike.

Gradivo z opisi so prispevali: Štajerski deželni arhiv iz Gradca (Avstrija), Mestni arhiv iz Iepra (Belgija), Centralni državni arhiv iz Sofije (Bolgarija), Državni arhiv iz Reke (Hrvaška), Pokrajinski arhiv iz Plzna (Češka), Mestni arhiv iz Kopenhagna (Danska), Mestni arhiv iz Tallina (Estonija), Mestni arhiv iz Saint-Omerja (Francija), Grški državni arhiv iz Aten, Madžarski državni arhiv iz Kecskemeta, Državni arhiv iz Gorice (Italija), Latvijski državni arhiv iz Rige, Državni arhiv iz Malte, Pokrajinski zgodovinski center v Eindhovnu (Nizozemska), Državni arhiv iz Varšave (Poljska), Državni arhiv iz Uppsale (Švedska) in Zgodovinski arhiv Celje. Slednji predstavlja koledar za javno razsvetljavo v Celju iz leta 1925. Gradivo sta zbrala in uredila dr. Rik Opsommer in dr. Borut Batagelj, publikacijo je oblikoval Andrej Mohorič, naslovnica pa je delo slikarja Tomaža Milača. Po elektronski izdaji bo izšla v kratkem tudi tiskana publikacija v omejeni nakladi.

Izbrani in predstavljeni kosi arhivskega gradiva v publikaciji Electricity: International Archives Week Challenge 2023 predstavljajo izredno bogastvo in raznolikost, po drugi strani pa tudi sorodnost ter unikatnost gradiva. Dokumenti tako glede na izgled kot vsebino razkrivajo predvsem tematike vezane na na preskrbo in rabo elektrike, izpostavljajo lokalne posebnosti ter globalne podobnosti, predstavijo nam tudi nekatere osebnosti in pomen, ki ga je elektrika imela v procesu civilizacijskih sprememb za človeka in družbo. Tudi zvrst predstavljenega gradiva je podobno kot vsebina zelo raznolika, saj publikacijo bogatijo reprodukcije fotografij, načrtov in spisovnega gradiva.

Elektronska publikacija v angleškem jeziku je dostopna preko klika na naslovico:

Povod sodelovanja za izdajo elektronske in tiskane publikacije je praznovanje Mednarodnega arhivskega tedna, ki ga spodbuja Mednarodni arhivski svet kot osrednja organizacija, ki povezuje arhive po celem svetu. Obeleževanje in izpostavljanje pomena arhivske službe se vsako leto osredini okrog 9. junija, ki ga vsi arhivi kot ustanovni dan omenjene medarodne organizacije slavimo že od leta 2008, mednarodni arhivski teden pa se obeležuje zadnjih pet let. Letos arhivi po vsem svetu obeležujemo praznovanje z različnimi izdajami, prireditvami, predvsem pa povezovanjem.