Vsebina prispevka

Peš po domačih krajih z Almo Karlin

10. 5. 2023

Na Krekovem trgu v Celju je od 10. maja do 31. avgusta 2023 na ogled razstava Peš po domačih krajih: popotni dnevniki Alme M. Karlin 1934-1936. Novo odkriti dnevniški zapiski Alme Karlin so ob izidu nemških izvirnikov in slovenskega prevoda spodbudili tudi postavitev razstave, ki kliče po odkrivanju narave in bolj poznanih ali odmaknjenih znamenitosti. Avtorice razstave dr. Alenka Hren Medved, dr. Marija Počivavšek in Jerneja Jezernik so pripravile izbor privlačnega gradiva, ki navdahne popotnike in kliče k raziskovanju. Trojezična razstava (v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku) vodi s citati in slikovnim gradivom po celjski okolici v vse smeri, proti Zgornji Savinjski dolini, do Laškega in Rimskih Toplic, po Kozjanskem, kjer imata posebno mesto Virštanj in grad Pišece ter na Trško goro nad Krškim, izpostavljeni pa so tudi Almini izleti na Gorenjsko, Avstrijo in Kvarner. Razstava in dogodki, ki jo spremljajo nastajajo v medinstitucionalnem povezovanju med: Osrednjo knjižnico Celje, Zavodom Celeia Celje, Muzejem novejše zgodovine Celje, Pokrajinskim muzejem Celje, Celjsko Mohorjevo družbo, Založbo Drava, Narodno in univerzitetno knjižnico, Mestno občino Celje in Zgodovinskim arhivom Celje. Ob razstavi je na voljo tudi letak, ki kliče k odkrivanju dodatnih vsebin vezanih na partnerske institucije.

V arhivu za čas trajanja razstave predstavljamo posebno vitrino z izborom gradiva iz Zbirke  razglednic in dopisnic (SI_ZAC/1274). Na ogled so izvirniki nekaj manj poznanih razglednic okoliških krajev, ki so sodobne času Alminih popotnih dnevnikov, obenem pa odkrivajo nekdanjo okolico v njeni takratni krajini in detajlih. Vsebinsko je bil dodatni kriterij za izbor konkretnih razglednic tudi Almina povezava z obiskom lokacije ali pa njen citat.