Vsebina prispevka

Jelišngrad – košček Orienta iz Šmarja pri Jelšah

25. 3. 2022

V Zgodovinskem arhivu Celje pozdravljamo odločitev Občine Šmarje pri Jelšah, da vzame v svoje roke usodo (pre)dolgo spregledanega bisera – dvorca Jelšingrad. V teku obnove, ki se je začela, se arhiv kot partner celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vključuje v delo, ki pomaga vsebinski obogatitvi procesa obnove in vzpostavljanja novih izhodišč ter z arhivskim gradivom, njegovo interpretacijo ter povezovanjem z drugimi arhivi, ustvarjamo podlago za verodostojno umeščanje prenovljenih vsebin v novo življenje dvorca.

Ob tem v pričujočem prispevku objavljamo dve fotografiji ter prevod dokumenta, ki ga hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Prevedel ga je dr. Aleksander Žižek.

Dvorec Jelšingrad (SI_ZAC/1278 Fototeka Ciglenečki Šmarje pri Jelšah)
Zbirka orientalskega orožja v Jelšingradu (SI_ZAC/1278 Fototeka Ciglenečki Šmarje pri Jelšah)
Popis razstavljenega orožja (SI_PAM/1659 Rodbina Gödel – Lannoy, 1849-1887) – izsek

Trofeje II

  1. Bojna sekira, perzijska, 58 cm dolga z incizeliranimi živalskimi prizori, z zlato tavširanim robom, ročaj, obit z okovjem iz bele (valjane/vlečene) kovine
  2. Bojna sekira, perzijska, 60 cm dolga, damascirana s cizeliranimi arabeskami in zlatim tavširanjem; ročaj, obit z belo (valjano/vlečeno) kovino
  3. Bojni bat/kij, dolg 75 cm, perzijski, z zlatim tavširanjem in glavo s 6 žlebiči/brazdami
  4. Bojni bat/kij, dolg 75 cm, perzijski, brez zlatega tavširanja in z glavo s 6 žlebiči/brazdami
  5. Mali okrogli ščit iz želve, premera 30 cm, ob robu in v sredini zlato obarvan, s 4 izrazitimi/visokimi izboklinami v obliki tulipana
  6. Sulica/kopje iz bambusa z 38 cm dolgo železno konico
  7. Sulica/kopje iz bambusa s 44 cm dolgo železno konico
  8. Sablja, kavkaška, dolga 87 cm; ročaj iz meliranega srebra; nožnica iz usnja z melirano srebrnim okovjem
  9. Sablja, zakrivljena, damascirana, 96 cm dolga; ročaj iz slonovine; nožnica iz črnega prešanega usnja z dvema, zlato tavširanima damasciranima jeklenima obešaloma/vponkama (za pas)
  10. Pištola, dolga 46 cm, cev in zaklep s kremenom zelo bogato tavširana z zlatom; ročaj in oplata/okovje iz meliranega srebra; ročaj se zaključuje z vdelano leseno bunko

Prevedel: dr. Aleksander Žižek