Vsebina prispevka

Anonimka v katalogu KUV

20. 11. 2020

V povezavi s pozivom nacionalnega medresorskega projekta Kulturni bazar, da se v času razglašene epidemije zaradi bolezni Covid-19 okrepi dostop do kakovostnega spletnega gradiva z različnih področij iz kulturno-umetnostne vzgoje (KUV), se v Zgodovinskem arhivu Celje odzivamo s spodbudo po vključitvi projekta Anonimka v okviru ponudbe vsebin na spletni strani KUV na daljavo.

Ob izobraževanju na daljavo in zaprtju kulturnih ustanov namreč naš projekt prepoznavamo kot zanimiv z več vidikov, saj krepi sodelovanje, obenem pa skozi pripravo posebnega vira – »anonimke«, učenci lahko spoznavajo več vidikov pomena po kreativnem opismenjevanju, reflektiranju aktualnih razmer, detabuizaciji tem ter posebej pomena o trajni hrambi, uporabi in potencialu interpretacije virov h kreiranju kompleksne zgodovinske podobe časa in prostora.

Zgodovinski arhiv Celje hrani arhivsko gradivo, ki je vir preučevanja preteklosti. Med gradivom želimo poleg gradiva, ki ga pridobivamo na podlagi zakona od javnopravnih oseb in ima povečini bolj pravni značaj, zbirati tudi gradivo, ki omogoča subjektivni pogled na čas, v katerem živimo. Z zbiranjem gradiva preko projekta Anonimka tako že več let dopolnjujemo gradivo, ki utegne v prihodnosti pripomoči, da bo razumevanje sodobnega sveta mogoče podpreti tudi skozi obravnavo posebnega tipa vira. Še več, s projektom se učenci tudi seznanijo s pomenom zbiranja arhivskega gradiva, dodatno pa se v njih rojeva zavedanje aktualne participacije, potrebe po refleksiji sodobnosti, obenem pa lahko spoznavajo, da je vsakršna preteklost oziroma zgodovina pravzaprav plod interpretacije in kontekstualizacije raznolikih zgodovinskih virov. Ker je vir anonimen, se dodatno spodbuja ne le osebni pogled na temo, ki jo izbere mentor ali sam učenec, ampak se spodbuja opisovanje vsebin, ki so morda tudi bolj tabuizirane. Anonimke, ki jih na podlagi obrazca objavljenega na spletni strani, spišejo učenci, se zbrane po pošti pošlje v Zgodovinski arhiv Celje (Teharska cesta 1, Celje), kateri jih bo naknadno uvrstil med svoje dostopne zbirke in fonde.

Dostop so spletne strani in obrazca za pisanje Anonimke