Vsebina prispevka

Tri luške zgodbe skozi arhivsko gradivo

18. 9. 2019

V letu 2019 nadaljujemo projekt “Arhiv v regiji” in skupaj z občino Luče, kjer bo predstavljen skozi zunanjo razstavo, pripravljamo izbor več kot 80 zanimivih kosov arhivskega gradiva, ki ga hranimo v različnih fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje.

Luče so manjša slovenska občina, ki se nahaja v predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini. Gručasto predalpsko naselje se razprostira ob sotočju potoka Lučnice in reke Savinje. Kraj se kot občina prvič omenja v letu 1593, sedanja občina pa je bila ustanovljena leta 1994. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih in kmečki turizem so način življenja Lučanskih prebivalcev. Lučani so bili nekdaj znani kot odlični gozdarji, zato je na razstavi prikazanih kar nekaj fotografij gozdarjev pri spravilu lesa. Prav tako so veliko prispevali k razvoju planinstva in obiskovanja vrhov in koč. Zanimive so fotografije kraja  iz različnih časovnih obdobij in ohranjeni plakati, ki so vabili na razne dogodke.

Razstavo z naslovom “Luče v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje” v rubliki Iz hiše pisanih spominov torej napovedujemo skozi objavo treh dokumentov.

  • Pismo Frana Kocbeka, s katerim obvešča celjsko sekcijo nemškega Alpenvereina, da je Savinjska podružnica slovenskega planinskega društva kupila od Janeza Krivca iz Luč Trbiško zijalko. Fran Kocbek je bil načelnik »Savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva s sedežem v Mozirju« med leti 1893 in vse do leta 1927. Ta podružnica je bila pri delu zelo dejavna ter se je v konkurenci z nemškimi planinskimi sekcijami trudila dati Savinjskim Alpam slovenski značaj. Posebno pozornost je posvečala markiranju poti in pri izvajanju teh del ji je koristila planinska in tehniška sposobnost domačinov (zlasti Lučanov in Solčavcev), ki so prevzemali izvrševanje del in pomagali z nasveti, 1898. (SI_ZAC/1121/055/00004 Planinsko društvo Celje Matica, a. š. 28)
  • Plavljenje lesa. Vidna je skala, kjer je bila jezerska brv. Pri skali so naredili zaporo, da se je les ustavil, potem pa so ga počasi spuščali naprej, 1927. (SI_ZAC/1027/005/00182 Fototeka Videčnik, a. š. 03)
  • Zapisnik o kontrolno tehničnem pregledu poslovalnice Kmetijske zadruge v Konjskem vrhu, kjer so iz prodaje umaknili pokvarjene bonbone Ki-ki, 1957. (SI_ZAC/0144/007/01059 Občinski ljudski odbor Mozirje, a. š. 33)