Vsebina prispevka

Dopolnilno izobraževanje (vzgoja in izobraževanje, gospodarstvo, zavodi …)

10. 4. 2019

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Uradni list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje 25. aprila 2019 izvedli izobraževanje za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

K dopolnilnem izobraževanju so posebej vabljeni uslužbenci  javnopravnih oseb, ki upravljajo  z dokumentarnim gradivom s področja vzgoje in izobraževanja, gospodarstva, kulturnih zavodov, zavodov za šport in turizem ter mladinskih centrov ter ostalih primerljivih organizacij.

Seminar je namenjen uslužbencem, ki upravljajo  z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016). Navedeni pravilnik v 10.  členu določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Udeleženci seminarja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

K izobraževanju boste povabljeni tisti, ki ste se že prijavili preko evidenčnih prijav v minulem obdobju. Ob tem pa ostaja na voljo le še nekaj prostih mest, zato prosimo za pravočasno prijavo preko spodnjega obrazca.

Poziv, program in prijavnica (25_4_2019) (pdf)