Vsebina prispevka

Strokovno usposabljanje (zdravstveni zavodi)

4. 1. 2019

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Uradni list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št, 66/2016) Zgodovinski arhiv Celje v soorganizaciji z  Medarhivsko delovno skupino za področje zdravstva in socialnega varstva pri Arhivu Republike Slovenije in Splošno bolnišnico Celje pripravlja strokovno usposabljanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom s področja zdravstvenih zavodov – bolnišnice, zdravstveni domovi.

Izobraževanje bo izvedeno v četrtek, 24. januarja 2019, ob 9. 00 uri v predavalnici Splošne bolnišnice Celje.

Strokovno usposabljanje je namenjeno uslužbencem, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016).

Navedeni pravilnik v 10. členu določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti strokovno znanje redno dopolnjevati in obnavljati. Za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja se mora uslužbenec na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za organizirajo pristojni arhivi. Udeleženci seminarja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

Vse potrebne informacije o usposabljanju najdete na spodnji povezavi. Pohitite s prijavami, ker je število mest omejeno. Vabljeni!

Razpis, program, prijavnica (pdf)