Vsebina prispevka

Verigarji na dopisnici

3. 1. 2019

V rubriki Iz hiše pisanih spominov vam predstavljamo dopisnico z Verigarji. Objavo dopisnice, ki jo hranimo v zbirki SI_ZAC/1573 Zbirka gradiva filatelije in numizmatike, posvečamo obeleževanju okroglemu jubileju. V januarju 2019 namreč mineva natančno 100 let, odkar so bile izdane znamke, ki jih štejemo za prve slovenske znamke.

Znamke, imenovane Verigarji po sliki sužnja, ki trga verige, je sicer načrtovala poštna uprava v Ljubljani v obdobju Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (29. 10. – 1. 12. 1918), a niso izšle v njenem času, temveč šele v drugem mesecu obstoja Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Uporabljali so jih na ozemlju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Vojvodine in primorskega dela Črne gore, kratek čas tudi na Koroškem. Znamke je zasnoval akademski slikar Ivan Vavpotič, izšle so v vrednostih od 3 do 40 kron. Kot Verigarje označujemo tudi kasnejše izdaje, ki so imele drugačne motive. Tiskane so bile v dveh tiskarnah in v dveh tiskarskih tehnikah (najprej v kamnotisku, kasneje pa v knjigotisku), zaradi pomanjkanja po prvi svetovni vojni so jih tiskali tudi na različnih vrstah papirja, z različnimi barvnimi odtenki, jih zobčali na različnih napravah in gumirali z različnimi vrstami lepil. Poleg rednih so izdajali še portovne in časopisne Verigarje, pretiskane tudi s propagandnim namenom ob plebiscitu za Koroško, zato obstaja množica variant posameznih znamk. Obstajajo tudi takšne, ki so bile uporabljene kot koleki ali prerezane na polovico, ker niso imeli znamk z manjšo nominalo.

V arhivih so Verigarji večinoma ohranjeni v zbirkah razglednic in dopisnic, v serijah korespondence v osebnih, družinskih ali rodbinskih zbirkah, v upravnih in sodnih fondih. Pri tem niso toliko pomembni sami po sebi, temveč v kombinaciji s poštno celoto (pismom, dopisnico, nakazilom…), s poštnimi in ostalimi žigi ali pripisi. Prav slednje lepo izraža tudi objavljena dopisnica z žigom in pripisi, ki Verigarje predstavi v novem kontekstu. Kot objekt preučevanja filatelije sicer Verigarji pričajo o razširjenosti poštnega prometa, hitrosti potovanja pošte, številu pošt, so skratka del slovenske poštne zgodovine…

Ilustracije znamk so povzete po koledarju Filatelistične zveze Slovenije (Verigarji Chainbreakers 1919-2019)

Ilustracija dopisnica je iz zbirke SI_ZAC/1573 Zbirka gradiva filatelije in numizmatike (SI_ZAC/1573/002)