Vsebina prispevka

Dekade: sedemdeseta

26. 11. 2017

Odprtje tretje iz serije razstav Dekade: sedemdeseta, ki obravnava skozi arhivsko gradivo dogodke in duh časa v Celju in okolici med letoma 1970 in 1979, je bilo v četrtek, 7. decembra 2017, ob 18. uri v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje.

Z obravnavo sedemdesetih let 20. stoletja skozi arhivsko gradivo Celja in okolice smo na polovico serije Dekade. Projekt smo začeli pred dvema letoma z devetdesetimi (nadaljevali v osemdeseta) in napovedali ob tedaj aktualnem praznovanju 60. obletnice arhiva, da se bomo podali na pot do petdesetih, ko je bil arhiv ustanovljen.

Zvesti ostajamo konceptu, da vsako dekado cepimo na poglavja, ki so vezana na vsebinske sklope, ki se v glavnem podrejajo arhivskemu principu dela. Predstavljeno gradivo, ki izvira iz obdobja 1970-1979, moramo na nek način narediti bolj pregledno, četudi bi želeli, da nam vsaka zamejitev poglavij ne zapira predstave, da bi možen izbor, vrstni red poglavij ali gradiva bil lahko tudi povsem drugačen. Arhivsko gradivo je namreč kot nosilec informacij glede na kvantiteto in kvaliteto neizčrpen vir. Projekt tako v ospredje postavlja predvsem poslanstvo javne arhivske službe, ki daje po eni strani poudarek dostopu do gradiva, po drugi pa v osnovi temelji na zbiranju in s predstavljenim gradivom želi dopolnjevati vsebine arhivskega gradiva tudi z vključevanjem gradiva naših ustvarjalcev in zasebnikov. Še več, z dodajanjem ključnika #dekade70 se koncept delovanja arhiva ne širi le izven zidov institucije, ampak želi spodbujati tudi posameznike, da gradivo s tem pripisom objavljajo na družabnih omrežjih ter s tem omogočajo čim bolj večplasten in raznolik vpogled v obravnavano dekado. S tega vidika bi pravzaprav s projektom radi celo presegli poslanstvo arhivske službe in poskušali vplivati tudi na raziskovalne pristope. Arhivsko gradivo se na žalost vedno manj uporablja kot primarni vir raziskovanja zgodovine, četudi smo v arhivu prepričani, da so prav arhivi najboljše okolje za neobremenjeno iskanje na sidriščih individualnih in kolektivnih identitet.

Verjamemo, da vam bo sprehod čez razstavo in katalog pustil vtis živahnega dogajanja te dekade, spodbudil kakšen spomin, predvsem pa odprl razmišljanja o preteklem in tudi sodobnem svetu. Sedemdeseta so v preseku družbenega in individualnega doživljanja zelo zanimiva in raznolika dekada. Kot deček z naslovnice, ki v trgovini Mavrica izbira barve, bi lahko vsakdo, ki je dekado doživel ali pa bi jo raziskoval, dodal v njo svoj izbor mavrične barvne palete. Še ena od značilnosti dekade je tudi skokovita rast prebivalstva in potreba po gradnji večstanovanjskih objektov in blokovskih sosesk, ki v okolje zanesejo nov način življenja in (tudi s priseljevanjem od drugod) spremenijo dojemanje razmerij med centri in periferijo. To je eden od razlogov, da smo kot enega od izpostavljenih motivov projekta izbrali fotografijo gradnje blokov na Lavi. Po drugi strani pa so sedemdeseta tudi dekada, ko se utrjuje samoupravni socializem, oblast pa predvsem skozi delovanje družbenopolitičnih organizacij gradi fasado sistemu, ki je zatrl reforme v predhodni dekadi in ga s trenji in vrenji v naslednji dekadi nažrejo vse gradbene napake. Odri in sijoče fasade so torej hkrati lahko tudi prispodoba umetnega gladenja, ščitenja in pleskanja sistema, ki se je z manifestacijami bolj samopotrjeval, na dolgi rok pa ni obstal in je bil kmalu obsojen na novi remont.

Fotografije SI_ZAC/1028 Fototeka Božič Milan in dokument SI_ZAC/1124 Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje.

Razstava in katalog sta kolektivno delo sodelavcev Zgodovinskega arhiva Celje. Avtorji posameznih poglavij so: Hedvika Zdovc (uprava), Sonja Jazbec in Anja Prša (pravosodje), Bojan Himmelreich (družbenopolitične organizacije, kultura), Jože Kranjec (gospodarstvo, potrošništvo), Vesna Sirk (vzgoja in izobraževanje), Bojana Aristovnik (zdravstvo), Borut Batagelj (šport) in Aleksander Žižek (Zgodovinski arhiv Celje); digitalizacija: Jure Zupanc, Urh Kopitar, Enis Kahvedžić; katalog sta uredila: Borut Batagelj in Vesna Sirk. Oblika: Filter, urbane rešitve, d.o.o. Razstava bo na ogled v razstavišču Zgodovinskega arhiva Celje do maja 2018.