Vsebina prispevka

Dopolnilno izobraževanje (gospodarstvo, zavodi …)

13. 11. 2018

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Uradni list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje 29. novembra 2018 izvedli izobraževanje za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom na področju gospodarstva, kulturnih zavodov, zavodov za šport in turizem ter mladinskih centrov.

Seminar je namenjen uslužbencem, ki upravljajo  z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016). Navedeni pravilnik v 10.  členu določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Na izobraževanje bomo še enkrat pozvali vse, ki so se na obdobna dopolnilna izobraževanja v letu 2018 z omenjenih področij evidenčno že prijavili. Za prijavo ostaja tako na voljo zgolj še nekaj mest, zato prosimo, da pohitite s prijavo.

Poziv, program in prijavnica na dopolnilno izobraževanje (29. 11. 2018) (pdf)