Vsebina prispevka

Dopolnilno izobraževanje (samoupravne lokalne skupnosti)

3. 9. 2018

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje 27. septembra 2018 izvedli izobraževanje za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom v samoupravnih lokalnih skupnostih.

Seminar je namenjen uslužbencem, ki upravljajo  z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016). Navedeni pravilnik v 10.  členu določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. Udeleženci seminarja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

Vabljeni k prijavi! Prosimo, če pohitite s prijavo, saj se predvidena mesta hitro polnijo. Hvala.

Poziv, program in prijavnica (27. 9. 2018) (pdf)