Vsebina prispevka

Grafike na temo arhitekture in zgodovine Celja

21. 12. 2017

Leta 2002 so se v Celju prvič zbrali grafiki in kiparji na mednarodni kiparsko – grafični delavnici Arhitektura in zgodovina Celja. Ustanovitelj in vodja delavnice Mihailo Lišanin je do leta 2016 uspel izvesti 15 delavnic, na katere je pritegnil ustvarjalce iz Slovenije, vseh držav bivše Jugoslavije, Belorusije, Bolgarije, Madžarske, Slovaške in od drugod.

Zgodovinski arhiv Celje je pred kratkim pridobil 205 grafik, ki so jih na delavnicah v obdobju od leta 2002 do leta 2010 ustvarili umetniki iz naštetih držav. Hranjene so v fondu SI_ZAC/1487 Lišanin Mihailo. Predstavljamo dela dveh slovenskih grafikov ter po enega srbskega in madžarskega.

Od leve proti desni:

SI_ZAC/1487/002/00032 Silva Copič
SI_ZAC/1487/002/00030 Breda Tekavc
SI_ZAC/1487/002/00013 Imre Szilagyi
SI_ZAC/1487/002/00001 Milan Jakšić