Vsebina prispevka

Bubi, Daxl, Gigerl in vsi celjski psi (1900-1902)

15. 6. 2017

V rubriki Iz hiše pisanih spominov vam predstavljamo zelo zanimivo arhivsko gradivo, ki ga hranimo v fondu SI_ZAC/0024 Mestna občina Celje in razkriva popis vseh celjskih psov in njihovih lastnikov, ki se je vpeljal ob nameri občine, da začne pobirati posebni pasji davek. Odlok je bil izdan 20. septembra 1900 v Celju. Že leto prej je mestni urad Celje začel popisovati pse, na podlagi popisa in odloka pa je bil uveden davek na pse. Mestni urad ni bil naklonjen lovljenju psov po ulicah, saj je bilo slednje povezano z mučenjem živali, povzročalo je razburjenje med ljudmi, izkazalo pa se je upravičeno le ob razglasu pasjega kontumaca (npr. karantene ob primeru izbruha stekline), ko prosto gibanje psov ni bilo dovoljeno z vidika javne varnosti. Glede izvajanja odloka mestni urad predlaga, da bi popis psov potekal od hiše do hiše v začetku meseca avgusta vsako leto ter bi nato lastnikom poslali račun za davek, ki so ga dolžni plačati. Popis je bil v pristojnosti mestnih redarjev. Zagrožena sankcija za neplačan davek je bil odvzem psa, dokler lastnik ne poravna obveznosti. Odlok se je izvajal, saj so v spisu odloku priloženi tudi popisi vseh celjskih psov (in lastnikov) iz let 1900-1901 in 1901-1902. Na seznamih psov med letoma 1900-1902 je popisanih 315 psov. Pse so mestni redarji popisovali vsako leto posebej, kar je razvidno iz ponavljajočih imen psov in lastnikov s seznama.

Prvi seznam iz leta 1900-1901 obsega 154 zapisov psov in lastnikov. Med najpogostejšimi imeni najdemo naslednja imena: Bubi (10 psov), Daxl (5 psov) in Gigerl (8 psov). Na drugem seznamu iz leta 1901-1902 je popisanih 161 psov. Najpogostejše ime je Puffi (9 psov), na drugem mestu sta imeni Taxl  in Bubi (po 6 psov) in na tretjem mest sta imeni Gigerl in Hektor (po 5 psov). V začetku 20. stoletja so imeli lastniki bujno domišljijo pri imenovanju svojih ljubljenčkov, npr.: Burschl, Satan, Feldman, Waldman, Franzi, Fido, Cesar, Floki, Mungo, Nenika, Nero, Pagatl, Tiger, Zukerl, Zuki, Waldo, Čuču, Čokl, Fogaroš, Hexi, Hion, Ledi, Lumpi, Lisa, Pfiffi, Rolf, Saldor, Shnappi, Shuft, Stixl, Schwarz, Tipp, Ungo, Wolfi,…

Objavljamo reprodukcijo celotnega spisa datiranega 20. 9. 1900 in obeh priloženih seznamov v nemškem jeziku in pisani gotici, ki ga hranimo pod signaturo SI_ZAC/0024 Mestna občina Celje, aš. 90, sig. 8711

Odlok o pasjem davku in seznama celjskih psov in lastnikov 1900-1902