Vsebina prispevka

Obnovite znanje: 7. junija novo izobraževanje

22. 5. 2017

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje 7. junija 2017 izvedli izobraževanje za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Seminar je namenjen uslužbencem, ki delajo z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi svoje znanje in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016). Navedeni pravilnik v 10.  členu določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Udeleženci seminarja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja. Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 2. junija 2017, oz. do zapolnitve mest.

Priloga: Poziv, program in prijavnica na izobraževanje (7. 6. 2017)

Vabljeni!