Vsebina prispevka

Filatelistični izbor

18. 4. 2017

V Pokrajinskem muzeju Celje je bila 13. aprila 2017 odprta razstava Filatelistična dediščina Celja, ki sta jo pripravila muzej ter Filatelistični in numizmatični klub Celje. V izbor reprezentativnega gradiva je uvrščenih tudi nekaj kosov gradiva iz zbirk in fondov Zgodovinskega arhiva Celje, ki je na ogled v razstavišču muzeja Knežji dvor. Po izboru in opisu sodelavca dr. Bojana Himmelreicha pa del gradiva, ki ga hranimo v  SI_ZAC/1573 Zbirka gradiva filatelije in numizmatike predstavljamo tudi v spletni rubriki Iz hiše pisanih spominov.

SI_ZAC/1573/001 Dopisnica z ambulančnim žigom na železniški progi Zabok – Celje, 1940
SI_ZAC/1573/001 Dopisnica z ambulančnim žigom na železniški progi Dravograd – Celje, 1905

Pri prevozu poštnih pošiljk z vlakom so poštni uslužbenci le-te razvrščali že med vožnjo v posebnih poštnih vagonih. Tem pošiljkam so odtisnili posebne žige, ki so nosili ime začetne in končne postaje na progi in njeno številko. Takšne poštne žige imenujemo ambulančni.

SI_ZAC/1573/001 Ovojnica predfilatelističnega pisma z žigom CILLI 21. JUNI, 1841

V razvoju poštne dejavnosti je predfilatelistično obdobje čas pred izdajo prvih znamk. Ker so države izdale prve znamke različno (prva Velika Britanija leta 1840, Avstrija 1850, Srbija 1866), traja to obdobje različno dolgo. Na Slovenskem se zaključi leta 1850, poštne pošiljke pred tem časom pa imajo oznako »predfilatelistične«.

SI_ZAC/1573/001 Potrdilo o oddaji priporočene pošiljke z ovalnim žigom Cilli Steyermark, 1845
SI_ZAC/1573/001 Prva stran časopisa Grazer Zeitung z modro časopisno znamko, 1853

Kmalu za prvimi znamkami, ki so bile namenjene vsem poštnim pošiljkam (znamka je pravzaprav dokazilo pošiljatelja, da je pošti plačal znesek za prenos poštne pošiljke), so v Avstriji izdali tudi časopisne znamke. Te so, kot pove že ime samo, lepili na časopise, ki so jih dostavili kot poštne pošiljke.

SI_ZAC/1573/001 Obe strani dvojezičnega potrdila o prejemu priporočene pošiljke z ovalnim žigom CILLI, 1872
SI_ZAC/1573/001 Obe strani dvojezičnega potrdila o prejemu priporočene pošiljke z ovalnim žigom CILLI, 1872