Vsebina prispevka

Jutranjka Sevnica in Melania?

29. 7. 2016

Letos julija mineva 54 let od nastanka (6. julij 1962) podjetja Jutranjka Sevnica, prvotno registriranega kot Obrtno podjetje Jutranjka. Sama ideja o ustanovitvi je vzniknila v delavnici Trgovskega in obrtnega podjetja Sloga Sevnica. S proizvodnjo so začeli v prostorih nekdanje gostilne na Glavnem trgu 41 v Sevnici na vsega 39 m² s samo sedmimi šiviljami, število zaposlenih pa se je že do konca leta 1962 povečalo na 40. Kolektiv zaposlenih se je po iskanju raznih smeri razvojne dejavnosti kmalu odločil za usmeritev v proizvodnjo otroške konfekcije. V naslednjih letih je podjetje sunkovito raslo, tako po količini proizvodnje, kot tudi po številu zaposlenih (leta 1965 že 162 zaposlenih). S tem so se povečale tudi potrebe po večjih prostorih. Že pred letom 1965 so proizvodne prostore povečali za prostore v pritlični stavbi poleg občinske uprave v Sevnici. Leta 1965 so pridobili in adaptirali prostore (nekdanjega samostana) na Radni pri Boštanju, kjer je imelo ob postopnem povečevanju proizvodnih in skladiščnih prostorov podjetje sedež vse do stečaja. Leta 1966 so odprli obrat v Brežicah. Ker je podjetje kmalu preraslo iz obrtnega v industrijsko podjetje, se je še istega leta preimenovalo v Tovarno otroške konfekcije Jutranjka. Nato so leta 1970 v Radni zgradili novo proizvodno halo. Leta 1972 so odprli še obrat v Dolu pri Hrastniku, naslednje leto pa so v Sevnici zgradili še novo skladišče. Podjetje se leta 1973 preoblikuje v organizacijo združenega dela, katero je sestavljalo pet temeljnih organizacij združenega dela: Radna, Baby, Motiv in Delovna skupnost skupnih služb v Sevnici ter Dol v Dolu pri Hrastniku in Orlica v Brežicah. Jutranjka se je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja lastninsko preoblikovala v Konfekcijo Jutranjka, d. d., Sevnica. Stečajni postopek je bil uveden leta 2003. Na območju na Radni pri Boštanju, kjer je nekoč delovalo podjetje Jutranjka Sevnica, ima od zaključka stečaja naprej poslovno enoto podjetje s sedežem v Vrhniki, ki je razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov in termoplastov.

Izdelki Jutranjke Sevnica so v letih po ustanovitvi podjetja postali zelo znani po celi Jugoslaviji. S svojimi izdelki so že od samega začetka, kot so tudi sami zapisali, sledili okusu najmlajših, kvaliteti materialov in izdelavi ter trenutnim modnim smernicam. Slabo izbiro materialov za otroško konfekcijo pri jugoslovanskih proizvajalcih so skušali nadoknaditi kreatorji in modelarji z domiselnostjo, šivilje s kvalitetno izdelavo, ostale službe pa z ažurno in točno distribucijo izdelkov kupcem. Kljub hitremu vzponu  in uspešnemu nastopanju na skupnem jugoslovanskem trgu, je podjetje po osamosvojitvi Slovenije tonilo v vedno večje težave in na koncu leta 2003 s stečajem doživelo podobno usodo kot mnoga druga podjetja v Sloveniji, ki se niso uspela izogniti vsem luknjam novih lastniških struktur in prilagoditi novim gospodarskim razmeram v času tranzicije.

V Zgodovinskem arhivu Celje hranimo fond SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica z mejnima letnicama gradiva od leta 1960 do leta 2007. Fond obsega 6.0 tekočih metrov arhivskega gradiva. Nekaj zelo zanimivih primerov arhivskega gradiva o podjetju Jutranjka Sevnica predstavljamo spodaj. Fond med drugim obsega tudi lepo število fotografij in katalogov izdelkov, ki so še posebej zanimivi. Na eni izmed predstavljenih fotografij naj bi bila tudi mlada Melanija Knavs, danes znana kot nekdanja uspešna manekenka in žena aktualnega ameriškega presedniškega kandidata Donalda Trumpa. Na fotografiji Melanija (Melania), takrat stara okrog 7 let, sodelujoča na modni reviji, oblečena v konfekcijo Jutranjke iz Sevnice. Modna revija je potekala leta 1977 v Radencih.

Seznam objavljenega gradiva:

1 Stara poslovna stavba, 1982 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti,  Jutranjka 20 let, 1962-1982))

2 Nova poslovna stavba, 1982 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti,  Jutranjka 20 let, 1962-1982))

3 Vozni park, 1982 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti,  Jutranjka 20 let, 1962-1982))

4 Proizvodnja, 1976 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 54, sign. 203, Razne fotografije))

5 Proizvodnja TOZD Baby Sevnica, 1977 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti, Jutranjka 15 let, 1962-1977))

6 Modna revija pomlad-poletje, Radenci, 1977 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 54, sign. 203, Razne fotografije)) – Na fotografiji naj bi bila (skrajno levo) Melanija Knavs, danes Melania Trump.

7 Modna revija pomlad-poletje, 1979 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 54, sign 203, Razne fotografije))

8 Prvi izdelki Jutranjke Sevnica iz leta 1962, 1982 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti,  Jutranjka 20 let, 1962-1982))

9 Katalog pomlad-poletje, 1973 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti))

10 Katalog spalnih vreč in vreč za voziček, s. d. (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti))

11 Katalog jesen-zima, 1975 in 1976 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti))

12 Katalog jesen-zima, 1976 in 1977 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti))

13 Katalog proizvodnega programa Baby in kompletne dekliške konfekcije od 0-16 let, 1981 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti))

14 in 15 Katalog pomlad-poletje, 1997 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti))

16, 17 in 18 Katalog jesen-zima, 1997 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti))

19 Katalog pomlad-poletje, 2000 (SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica (AŠ 32, sign. 152, Reklamni prospekti))