Vsebina prispevka

357 usmrčenih duševnih bolnikov iz Novega Celja

27. 6. 2016

V začetku junija je minilo 75 let od enega največjih zločinov, ki jih je nemški okupator storil na Slovenskem. Devetega junija 1941 so iz šestih ustanov (bolnišnice za duševno bolne Novo Celje ter domov za ostarele v Medlogu pri Celju, Vojniku, Slovenskih Konjicah, Muretincih in Ptuju) odpeljali okoli 550 duševnih bolnikov in oslabelih oseb v Hartheim blizu Linza. V gradu v tem kraju je bil eden od centrov, v katerih so nacisti v skladu s svojo idejo o »uničenju življenja nevrednega življenja« (ubijanje duševno bolnih in telesno oslabelih ljudi) izvrševali zločin nad omenjenima skupinama ljudi.

Sezname odpeljanih iz petih ustanov so naredili po vojni in so hranjeni v Arhivu Republike Slovenije, ni pa ga bilo za večino odpeljanih. Gre za bolnike iz Novega Celja. Od tam so v Hartheim nacisti v smrt odpeljali 357 bolnikov. Njihov seznam je bil odkrit pri urejanju fonda Okrajnega sodišča Celje. Sestavljajo ga štirje listi papirja povišanega A4 formata (21 x 34 cm), obojestransko popisani z imeni bolnikov, razvrščenih po datumih sprejema v ustanovo.   

Že v drugi polovici junija 1941 so nekateri svojci odpeljanih dobili obvestila o njihovi smrti. Primer takšnega obvestila Zgodovinski arhiv Celje hrani v fondu Okupacijska občina Sveti Jurij pri Taboru. Na prikazanem zadnjem listu seznama odpeljanih bolnikov so podatki te osebe iz obvestila obkroženi.

Seznam objavljenega gradiva:
SI_ZAC/0611 Okrajno sodišče Celje, AŠ 311, spis Nc 33/41
SI_ZAC/0085 Okupacijska občina Sveti Jurij pri Taboru, AŠ 1, sign. 26