Vsebina prispevka

Celje, mesto v arhivu

4. 4. 2016

Zunanja razstava “Celje, mesto v arhivu: izbor mestnih spominov iz gradiva Zgodovinskega arhiva Celje”, je bila odprta 8. aprila 2016 na Krekovem trgu v Celju.

Zgodovinski arhiv Celje v letu 2016 obeležuje 60. obletnico ustanovitve. Tema celoletnega praznovanja je sodelovanje in vpetost v okolje, kjer arhiv deluje, živi. Slednje je že od samega začetka tesno povezano tudi z zgodovino Celja. V arhivu najdemo gradivo, ki se dotika življenja mesta in meščanov na vseh področjih življenja in dela – v upravi, sodstvu, gospodarstvu in vsakdanjem življenju vsakogar izmed nas. Izbor gradiva na razstavi izpostavlja bodisi mejnike in reprezentančno gradivo bodisi skozi izbor simbolnih vsebin opozarja na pomen delovanja arhiva in obojestransko sodelovanje z mestom.

Razstavo, ki je hkrati del dogodkov ob praznovanju celjskega občinskega praznika, je odprl župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Razstavo v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje sta podprla Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Celje. Razstava se konec meseca aprila seli na celjski Glavni trg, kjer bo na ogled do sredine junija 2016.