Vsebina prispevka

Rakuschev mlin: včeraj, danes, …?

29. 10. 2014

V kavarni Muzeja novejše zgodovine Celje bo v sredo, 5. novembra 2014, ob 17. uri prirejen dogodek, ki bo obravnaval pogled stroke na problematiko dediščine Rakuschevega mlina. Rakuschev mlin, kulturni spomenik lokalnega pomena od leta 2002, je ena najprepoznavnejših stavb v Celju, ki že dobro stoletje označuje osrednjo mestno vpadnico. V miselnem svetu meščanov je stavba zamenjala že mnoge podobe, od ponosa industrijskega napredka, do propadajoče sramote in upa za prihodnost mestne ustvarjalnosti in razvoja. Ob nedavnem požaru, v katerem je bila ta znana celjska prostorska dominanta močno prizadeta, se v javnosti pojavljajo polemike o prihodnosti stavbe. Dogodek bo osvetlil zgodovinski, kulturni in dediščinski pomen stavbe in njenih potencialov za prihodnost. Objekt ni pomemben spomenik le za Celje, ampak je eden redkih primerov industrijske dediščine v Sloveniji, zato bodo o različnih vidikih stavbe govorili predstavniki s področij arhitekturne, kulturnovarstvene in zgodovinske stroke: dr. Marija Počivavšek (Muzej novejše zgodovine Celje), Danijela Brišnik in Matija Plevnik (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje), doc. dr. Sonja Ifko (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani) ter Nina Majoranc, arhitektka, ki je leta 2012 diplomirala na temo prenove Rakuschevega mlina. Pogovor bo povezoval Matija Kovač, absolvent arhitekture (Hiša kulture Celje).         Ob temo bo v avli muzeja na ogled manjša razstava z arhivskim gradivom o mlinu, ki sta jo pripravili mag. Hedvika Zdovc (Zgodovinski arhiv Celje) in dr. Marija Počivavšek (Muzej novejše zgodovine Celje).   Prijazno vabljeni v imenu vseh vključenih organizacij: Muzej novejše zgodovine Celje, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinsko društvo Celje, Zavod za varstvo kulturne dediščine – OE Celje in Hiša kulture Celje.   Na naši spletni strani ob tem dogodku objavljamo tudi nekaj gradiva, ki ga hranimo v Zgodovinskem arhivu Celje.

Ob objavi gradiva se navaja, da so dokumenti hranjeni v okviru fonda SI_ZAC/024 Mestna občina Celje.