Vsebina prispevka

Jedilnik Dijaškega doma Krško

13. 11. 2012

Ob dnevu slovenske hrane, ki bo po sklepu Vlade Republike Slovenije poslej obeležen vsak tretji petek v novembru, letos torej 16. novembra 2012, bo izveden po številnih vrtcih in šolah tudi Tradicionalni slovenski zajtrk. Glavni cilj oziroma namen razglasitve dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Slovenski regionalni arhivi in Arhiv Republike Slovenije se projektu Tradicionalni slovenski zajtrk pridružujemo z objavami primerkov arhivskega gradiva iz raznovrstnih arhivskih fondov. V Zgodovinskem arhivu Celje objavljamo dva primerka jedilnika iz Dijaškega doma Krško. Gradivo hranimo v fondu SI_ZAC/1107 Dijaški dom Krško (1951-1985).