Vsebina prispevka

V marcu razpisujemo tri termine usposabljanj/izobraževanj

21. 2. 2012

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006), v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006) in v skladu s Pravilnikom o spremembah prej navedenega pravilnika (Ur. l. RS, 38/2008) v  Zgodovinskem arhivu Celje razpisujemo za mesec marec tri sklope usposabljanj oziroma izobraževanj:

– v torek, 6. marca 2012: Izobraževanje kot priprava na preizkus strokovne usposobljenosti. Priloga: 6_3_2012

– v sredo, 14. marca 2012: Izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja (pridobivanje kreditnih točk). Priloga: 14_3_2012

– v torek, 20. marca 2012: Splošno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb (pridobivanje kreditnih točk). Priloga: 20_3_2012

Več informacij o vsakem razpisu je v prilogah ob navedenih terminih.

Vabljeni!