Vsebina prispevka

Iz hiše pisanih spominov: Zanimivi dogodki iz “življenja” občine Trbovlje (1849-1941)

3. 11. 2011

Arhivi veljajo za zakladnice spominov. Pomena arhivov in arhivskega gradiva se je zavedala deželna oblast na Štajerskem že v 19. stoletju, saj je opozarjala na pravilno hrambo cehovskih arhivalij, registraturnih in arhivskih aktov ter predmetov, ki so spadali k dediščini in so imeli veliko zgodovinsko, znanstveno, kulturno kot tudi uporabno vrednost. Prav zato se je ohranilo tudi arhivsko gradivo občine Trbovlje, ki je nastalo pri upravnem poslovanju občinskega urada od ustanovitve občine Trbovlje leta 1849 do začetka 2. svetovne vojne. Hrani ga Zgodovinski arhiv Celje. Občina je s svojim delovanjem vplivala na politično, družbeno in družabno življenje, na drugi strani pa si ohranjeno arhivsko gradivo tudi zaradi častitljive starosti kot kulturna dediščina zasluži predstavitev širši javnosti.

Avtorici razstave in kataloga, mag. Hedvika Zdovc in Irena Ivančič Lebar, sta iz obsežnega fonda izbrali nekaj pomembnih, predvsem pa zanimivih dogodkov iz življenja Trboveljčanov v omenjenem obdobju, ki v do sedaj izdanih publikacijah o Trbovljah še niso bili obravnavani ali pa so bili prikazani na drugačen način.

Na razstavi je na ogled veliko podrobnosti iz včerajšnjega sveta Trboveljčanov, med drugim boste lahko spoznali, kako so Zasavci leta 1883 pričakali “presvitlega cesarja” Franca Jožefa I, kako živo je bilo na sejmih, veselicah, kako je Trbovlje postalo trg, kako so gradili občinski dom, kakšne so bile higienske razmere, kaj vse se je dogajalo v Trbovljah ponoči, ko se je včasih kalil nočni red in mir, kaj so si lahko ogledali obiskovalci gospodarske razstave v Trbovljah 1887. leta,  podatke o količini popitih alkoholnih pijač, …

Razstavo si lahko ogledate v razstavišču Zasavskega muzeja Trbovlje, Ulica 1. junija 15,  do konca februarja 2012.

Vabilo!