Vsebina prispevka

Celjsko arhivsko vprašanje (1956)

16. 8. 2011

Ob prihajajoči 120. obletnici rojstva Janka Orožna (1891-1989), ki je odločilno zaznamoval začetke oblikovanja uradne arhivske službe v Celju in bil do svoje upokojitve (1965) prvi ravnatelj Zgodovinskega arhiva Celje, objavljamo njegov zanimivi zapis “Celjsko arhivsko vprašanje”.

Prispevek je bil napisan malo pred uradno ustanovitvijo našega zavoda in bil objavljen v Biltenu: glasilu občinskega ljudskega odbora Celje, 15. novembra 1956.

Celjsko arhivsko vprašanje