Vsebina prispevka

Odprtje razstave obrtnih listin v Zrenjaninu

28. 3. 2011

Zgodovinski arhiv Celje in Istorijski arhiv Pančevo sta 23. 3. 2011 v Galeriji zrenjaninskega arhiva odprla skupno razstavo. Na razstavi sta predstavljeni zbirki obrtnih listin iz 18. in 19. stoletja, ki ju hranita ti dve ustanovi ter nekaj primerkov podobnih listin, ki jih hrani Istorijski arhiv Zrenjanin. Razstava pomeni nadaljevanje sodelovanja treh arhivov, katerega začetek sega v leto 2008, ko je bila ta razstava najprej predstavljena prebivalcem Pančeva, nato pa še Celja.

Organizatorja razstave sta se odločila, da razstava nadaljuje svoje poslanstvo tudi z njenim postavljanjem po drugih mestih. Glede na dolgoletno sodelovanje z zrenjaninskim arhivom, se je tako kot prva logična destinacija izkazala prav mesto Zrenjanin. Direktorica Istorijskega arhiva Zrenjanin, Nada Boroš, je to pobudo z veseljem sprejela ter jo skupaj s svojimi sodelavci tudi odlično izpeljala.

Na odprtju je direktor Istorijskega arhiva Pančevo poudaril, da je ta razstava leta 2008 bila med prvimi, ki je pomagala razbiti dolgoletno izoliranost Srbije pred ostalim svetom. In ker je kultura družbena dejavnost, ki teži k povezovanju in sodelovanju, je prav kultura začela rušiti prepreke, ki so nastale konec prejšnjega stoletja. Direktor Zgodovinskega arhiva Celje mag. Bojan Cvelfar pa je povedal, da je največja vrednost takšnega sodelovanja v povezovanju dveh različnih narodov in kultur, ki se s takšnimi in podobnimi projekti lahko še bolje spoznata. Opozoril je tudi na stoletno skupno zgodovino (od Avstrije preko kraljevine in socialistične Jugoslavije), ki jo prikazuje prav ta razstava, saj so obrtne listine obeh arhivov skorajda identične in so tako najboljša priča temu skupnemu zgodovinskemu razvoju.

Milan Predan, namestnik veleposlanika in prvi sekretar veleposlaništva Slovenije v Beogradu, je razstavi pripisal pomemben delež pri vzpostavljanju ponovnega sodelovanja med dvema narodoma po razpadu skupne države.

Odprtje so s svojim nastopom polepšali članice in člani pevskega zbora Slovenskega kulturnega društva v Zrenjaninu.

Razstavo je s priložnostnim nagovorom slavnostno odprla gospa Tanja Dulović, načelnica Srednje banatskega okrožja.

Utrinki iz otvoritve