Vsebina prispevka

Spletni iskalnik “SIRAnet”

9. 3. 2010

Na dopolnilnem izobraževanju »Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja v Radencih« bo v sredo, 17. marca 2010, uradno predstavljen spletni iskalnik za poizvedovanje po podatkih o arhivskem gradivu v slovenskih regionalnih arhivih.

Vzajemno podatkovno zbirko SIRAnet gradijo slovenski regionalni arhivi na podlagi ohranjenega arhivskega gradiva v skladu z veljavno zakonodajo ter mednarodnimi arhivskimi strokovnimi standardi. Vsak arhiv posreduje podatke za lastno arhivsko gradivo, skupaj pa usklajujejo in dopolnjujejo normativno zbirko podatkov.

Iskalnik bo ponujal različne načine poizvedovanj, in sicer: iskanje po polnem tekstu, po tektoniki oz. strukturi arhiva, po določenih poljih in po deskriptorjih.