Vsebina prispevka

Izobraževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, marec 2009

24. 2. 2009

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006) bomo v Zgodovinskem arhivu Celje v torek, 17. marca 2009 organizirali seminar za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Program