Vsebina prispevka

Od pergamenta do e-zapisa

1. 3. 2007

Zgodovinski arhiv Celje je bil ustanovljen s sklepom občinskega ljudskega odbora 13. decembra 1956 in ta sklep je naslednje leto potrdila tudi vlada Ljudske republike Slovenije. Po letu 1966 je kot Mestni arhiv pokrival enajst občin celjskega okraja, leta 1967 pa so se priključile še tri zasavske občine in arhiv je z novim zakonom postal regionalni. Z razširitvijo je nastal hud prostorski problem, ki je zaviral in onemogočal delovanje arhiva. V prostorih , ki jih je dobil še kot občinski arhiv, je deloval vse do leta 2001, ko se mu je po skoraj štiridesetletni agoniji, uspelo preseliti v nove prostore na Teharski cesti v Celju. Danes opravlja zavod svojo dejavnost na območju 14 upravnih enot in je eden izmed najuspešnejših arhivov v državi.

Avtorica: Sonja Jazbec, prof.

Razstavo si lahko ogledate v razstavnem prostoru Zgodovinskega arhiva Celje, Teharska c. 1, 3000 Celje od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro do 31. maja 2007.