Vsebina prispevka

Mednarodni arhivski teden in kolesarjenje

7. 6. 2021

Arhivi po vsem svetu letos na poziv Mednarodnega arhivskega sveta obeležujejo Mednarodni arhivski teden med 7. in 11. junijem 2021. Arhivi s tem praznovanjem kličemo po prepoznavanju naše velike vloge v družbi. S povezovanjem in sodelovanjem skupaj opozarjamo na izjemen pomen, ki ga opravljajo naše institucije z varovanjem neprecenljivega blaga, obenem pa tudi informacij, s katerimi lahko državljani varujejo svoje pravice.

Zgodovinski arhiv Celje in Arhiv mesta Ieper (Belgija) sta tudi v letu 2021 nosilca iniciative, da ob Mednarodnem arhivskem tednu izvedemo projekt, ki bi povezal več arhivov iz Evropske unije. Poziv “International Archives Week Challenge”, da po en arhiv in posamezne države Evropske unije poišče in opiše po en dokument, tokrat vključuje 16 partnerjev. Tema letošnjega projekta je kolesarjenje.

Kolo povezujemo s tehnološkim napredkom, predmetom socialnega statusa, športnim rekvizitom, prometnim ali družabnim sredstvom … V veliki meri to odraža tudi predstavljena dokumentacija. Kolo je v preteklosti pomenilo simbol mobilnosti, napredka, povezovanja in premagovanja razdalj ter se utrdilo tudi kot simbol svobode.

Direktnemu izzivu posameznih arhivov po EU so se odzvali arhivi, ki delujejo na različnih stopnjah sistemov posameznih držav, od osrednjih centralnih državnih arhivov, do regionalnih, mestnih arhivov ali pa arhivskih oddelkov različnih dediščinskih institucij. Izbor gradiva je bil prepuščen posameznikom, predstavljeni kosi gradiva pa kažejo zelo zanimiva sporočila. Tako po formi kot po vsebini lahko prepoznamo, da arhivi hranijo in omogočajo dostop do različnega gradiva. Od spisovnega gradiva, vabil, zapisnikov, izbor pa se je pogosto navezal na fotografsko ali drugo ilustrativno gradivo, vse v glavnem vezano na čas preloma iz 19. v 20. stoletje. Mejni razpon objave arhivskega gradiva v publikaciji predstavljajo dokumenti nastali med letoma 1893 in 1986.

Štajerski deželni arhiv v Gradcu je izbral reklamni letak za kolesa proizvajalca Albl iz leta 1893; Mestni arhiv iz Iepra predstavi razmere po prvi vojni, ko so množično urejali zadeve v zvezi z vojno škode in so številni posamezniki želeli uveljavljati nadomestila za izgubo koles; Bolgarski državni arhiv iz Sofije predstavi promocijsko razglednico kolesarja, ki je leta 1907 prekolesaril dolgo pot iz domačega Gabrovega v London in nazaj; Državni arhiv v Varaždinu je za publikacijo izbral program odprtja velodroma s prvo mednarodno kolesarsko dirko v Varaždinu leta 1895; Državni arhiv s Cipra se predstavlja s fotografijo vožnje dveh policistov na tandem kolesu leta 1936; Estonski državni arhiv iz Tartuja je posredoval ustanovne dokumente kolesarskega kluba Taara iz leta 1898, katerega ime ni bilo po godu ruskim oblastem; Finski muzej športa iz Helsinkov je iz svojih arhivov izbral identifikacijske kartice predstavnikov več olimpijskih kolesarskih reprezentanc leta 1952; Mestni arhiv iz Heilbrona objavlja dovoljenje za vožnjo s kolesom iz leta 1911; Madžarski državni arhiv iz Kecskemeta predstavi fotografijo dečka na triciklu iz leta 1894; Mestni arhiv iz Corka predstavi dokument, ki kaže na pomen kolesa v času irskih prizadevanj za neodvisnost leta 1921; Državni arhiv iz Trsta se predstavlja z osnutkom za grb tržaškega italijanskega kolesarskega društva iz leta 1906; Mestni arhiv iz Luksemburga je posredoval dokument, ki priča o obvezni oddaji koles nemškim okupacijskim oblastem leta 1940; Državni arhiv iz Malte je v objavo posredoval portretno fotografijo dečka, ki olji verigo kolesa; Nizozemski arhiv iz Middelburga je izbral fotografijo skupine osnovnošolcev, ki kolesarijo po zgrajenih zaporah, ki varujejo obale pred poplavljanjem morja leta 1986; Slovaški državni arhiv iz Bratislave je izbral naslovno stran biltena kolesarske dirke po Slovaškem leta 1954; Zgodovinski arhiv Celje pa publikacijo zaokroža s predstavitvijo pravil za polževo kolesarsko dirko v Gotovljah pri Celju leta 1905.

Predstavljena publikacija v angleškem jeziku je od 8. junija 2021 dalje dostopna s klikom na spodnjo fotografijo naslovnice:

Publikacija (PDF)