Vsebina prispevka

Izobraževanje kot priprava na preizkus (26. 5. 2021)

12. 5. 2021

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 26. maja 2021, izvedli strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Izobraževanje služi kot priprava na preizkus strokovne usposobljenosti, ki ga morajo uslužbenci opraviti pri pristojnem arhivu.

Izobraževanje nameravamo izpeljati preko spletne aplikacije ZOOM. Vse podrobnosti o razpisu, prijavi, programu in izvedbi so dostopne preko povezave na spodnjo datoteko.

Prijave zbiramo do četrtka, 20. maja 2021.