Vsebina prispevka

Pouk na daljavo: spoznaj arhiv

1. 4. 2020

Zaradi okoliščin izbruha epidemije bolezni COVID-19 in posledičnega prehoda izvajanja šolskega pouka na daljavo v Zgodovinskem arhivu Celje do nadaljnjega ne sprejemamo šolskih skupin. Predvidevamo, da bo prilagajanje pouka trajalo tudi še v času umiritve razmer, zato na tem mestu kot namig pri podajanju vsebin »učenja na daljavo«, izpostavljamo nekaj poudarkov vezanih na možnosti izvajanja pedagoške dejavnosti v povezavi s spoznavanjem pomena dela arhiva. Pedagoška dejavnost ni ena od temeljnih vsebin izvajanja javne arhivske službe, a kljub temu se v Zgodovinskem arhivu Celje že dolga leta trudimo, da bi dejavnost arhivov približali tudi šolajoči mladini. V letu 2019 je skozi vodene oglede arhiv obiskalo nekaj več kot 2.000 obiskovalcev (sem niso šteti raziskovalci in stranke v upravnih postopkih), od teh pa je bilo okrog 900 obiskovalcev vezanih na organizirane obiske šolskih skupin. V letu 2019 smo tako sodelovali z 17 osnovnimi in srednjimi šolami, ki so obiskale arhiv z več razredi na različnih stopnjah. Marsikatera od teh ali drugih šol verjetno klasičnega ogleda arhiva s celostno predstavitvijo nalog službe v tekočem šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla, zato smo se odločili, da preko te objave izpostavimo nekaj zanimivosti kot možno nadomestitev obiska arhiva.

Za učence prve triade priporočamo prikaz kratke dramatizirane pravljice Miška Mica v arhivu. Zgodbica posneta v našem skladišču na poučen in hudomušen način predstavi dejavnost arhiva, otroke pa seznanja z osnovnimi pojmi, s katerimi se ob tem srečajo.

Za osnovnošolce in srednješolce je kot preko youtube kanala arhiv.ce dostopen tudi predstavitveni film Zgodovinskega arhiva Celje (2007), ki oriše zgodovino in dejavnost institucije.

Arhivska dejavnost se skozi šolski pouk največkrat navezuje na pouk zgodovine, bolj natančneje na spoznavanje, pomen in način dela z zgodovinskimi viri. V tej povezavi že več let šole spomnimo na naš projekt Anonimka. Že nekaj let namreč zbiramo gradivo, ki poteka lahko tudi v tesni povezavi z aktivnim in kreativnim šolskim poukom. Skozi ta projekt namreč lahko pedagogi usmerjajo učence v razumevanje zgodovinskih virov kot materiala za rekonstrukcijo preteklosti. Trenutna situacija v času epidemije je lahko priložnost za reflektiranje razmer, ki se bo v primeru ohranitve takih zapisov v arhivski instituciji nekoč pokazala kot edinstven zgodovinski vir. V primeru, da učenci ne posedujejo tiskalnika, ki bi iztisnili obrazec anonimke, lahko svoje doživljanje zapišejo tudi na običajen A4 list, ob tem pa izpišejo podatke, ki nam bodo pomagali pri kasnejšem urejanju in analizi (kraj, spol, starost), seveda brez podpisa avtorja(-ice). Z učitelji ali mentorji se bomo naknadno dogovorili, kako nam zbrano gradivo predajo.

Skozi objavo prispevka sicer težje ustrežemo posebnim potrebam, ki jih imajo šolske skupine, bodisi na željo po raziskovanju konkretne teme (lep primer pretekle prakse npr. cehovska delavnica) bodisi na raziskovanje krajevne zgodovine, ki je pogosto vezana na domači kraj šole. V tem primeru bi učitelje in mentorje podobno kot raziskovalce napotili na naši dve osnovni pomagali (Vodnik po fondih in zbirkah in SIRAnet iskalnik), ki so lahko izhodišče, če bi hoteli v prihodnosti spoznavati konkretno gradivo. Sicer pa verjamemo, da že nabor vsebin, ki jih ponuja naša spletna stran, vključujoč pregled tiskanih izdaj (študije, razstavni katalogi, arhivski pripomočki) ponuja veliko idej prilagojenemu učnemu procesu. Poleg tega pa tudi sprotni »vklopi« skozi objave na naših družabnih omrežjih pogosto seznanjajo zainteresirano javnost z našo dejavnostjo skozi pripoved virov ali splošne teme navezujoče na opravljanje javne službe Zgodovinskega arhiva Celje.

Zgoraj na nosilni fotografiji celjski olimpijec, častni meščan in učitelj matematike Stanko Lorger. Gradivo je vezano na razstavo Dekade: šestdeseta 1960-1969 @Celje (SI_ZAC/1028/001_00409 Fototeka Božič Milan)