Vsebina prispevka

Obdobna dopolnilna izobraževanja

29. 5. 2018

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) v  Zgodovinskem arhivu Celje periodično organiziramo izobraževanja za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Uslužbenci, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti, so v skladu z 10. členom pravilnika dolžni dopolnjevati in obnavljati znanje. Na vsaka tri leta so se dolžni udeležiti enega izobraževanja pri pristojnih arhivih.

V letu 2019 bo minilo prvo triletno obdobje, ko morajo vsi uslužbenci, ki so opravili preizkus strokovne usposobljenosti do leta 2016, pristojnim arhivom posredovati ustrezna dokazila.

Vse, ki se še niste udeležili dopolnilnega izobraževanja, vabimo, da se evidenčno prijavite na našem spletnem obrazcu, evidenčna prijava. Ko bomo organizirali seminar, vas bomo o tem obvestili, novice o aktualnih najavah izobraževanj pa najdete v rubriki Novice na naši spletni strani. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo pristojni arhivisti po področjih vaše dejavnosti. Vsi kontaktni podatki so objavljeni v dopisu.

Vabljeni k prijavi. Za vse informacije smo vam z veseljem na voljo!