Vsebina prispevka

ArhOL & mi

20. 9. 2017

Osnova arhivskega dela je preteklo izročilo, ki ga za potrebe raznolikih kontekstov sedanjosti in prihodnosti postavljamo predvsem v korist našim ustvarjalcem in uporabnikom. Ob tem nam ostaja malo časa, da bi reflektirali lastno delo z vidika doprinosa družbi, kaj šele, da bi se ukvarjali z njegovo promocijo. Po eni strani smo arhivi sami nagrada družbi, saj ji omogočamo osnove delovanja na podlagi iskanja pravnih interesov ali raziskav, po drugi pa se razveselimo, če kdo naše delo prepozna v smislu, da ga izpostavi kot vzgled. Pred kratkim smo tako zasledili objavo na portalu ArhOl, ki natančno spremlja dogajanje na polju arhivistike predvsem na območju širše regije ter s promocijo prostega dostopa do informacij posreduje sledilcem novosti s polja svetovnih trendov arhivistike. Urednica portala Branka Molnar iz Zagreba je objavila besedilo, ki je bilo osnova lanskemu predlogu za nominacijo Zgodovinskega arhiva Celje za podelitev Priznanja celjske zvezde za dosežke na področju kulture za leto 2016.

»Zgodovinski arhiv Celje se je v letu 2016, ko je proslavljal 60. obletnico delovanja izkazal kot ustanova, ki kontinuirano in skoraj vsakodnevno doprinaša k razvoju in promociji mesta Celja, celjske preteklosti, dediščine in umetniškega ustvarjanja. Ob tem izkazuje inovativnost v pristopu, izraža originalnost in kreativnost ter tesno povezanost z lokalnim okoljem. Ob tem koristi vse oblike komunikacije z javnostjo, posebej socialna omrežja in eksperimentira z besedo, zvokom, sliko, reproducira in približuje preteklost, umešča jo v kontekst in prostor Celja in spodbuja prebivalce, da se vključujejo in aktivno razmišljajo o zgodovini in kolektivnem spominu. To je edini arhiv, ki uporablja Miško Mico in dobrega duhca Ferdija – personificirani maskoti otroških zgodbic kot virtualne in tudi realne pomočnike pri odkrivanju in razlagah arhivskega gradiva. To je edini arhiv, ki je v pogon spravil ogromno lokomotivo in jo prevrednotil v udeleženca nepozabnega, edinstvenega in neponovljivega umetniškega performansa, v katerem so se združevali ritem, ples in arhivistika. To je arhiv, ki v svojih projektih angažira celjske muzeje, galerije, športnike, umetnike in vse Celjane, od najmlajših do najstarejših in s tem vpliva na skupno ustvarjanje nove kvalitete – sodobne celjske kulturne scene.«

Vabljeni k sledenju portala ArhOL – arhivistika online, kot tudi pregledu zadnje novice o aktualnem razpisu za podelitev Priznanja celjske zvezde na področju kulture za leto 2017. V Celju je ogromno posameznikov in ekip, ki si to priznanje zaslužijo.