Vsebina prispevka

Vse za obrt, obrt za vse!

7. 9. 2017

Eden od pomembnejših spremljevalnih dogodkov letos jubilejnega petdesetega sejma MOS je zunanja panojska razstava “Vse za obrt, obrt za vse”.

Mesto Celje je že iz zgodovine znano kot sejemsko mesto. Bogata sejemska tradicija izvira že iz rimskih in srednjeveških časov. Zato ni naključje, da so se obrtniki, ki so se 2. septembra 1967 zbrali na prvem obrtniškem zboru na Dobrni, odločili ravno za Knežje mesto, kjer so naslednje leto na prostorih Atletskega društva Kladivar pripravili 1. sejem obrti. Vsi sejmi obrti, razen tretji leta 1970, ki je bil organiziran v prostorih I. OŠ Celje (in deloma tudi v ŠC za blagovni promet Celje), so bili do leta 1975 organizirani na stadionu AD Kladivar, leta 1976 pa se je sejem obrti preselil v novozgrajeni večnamenski objekt pod Golovcem, kjer je ostal do danes, do 50. MOS. Sejem obrti oziroma pozneje MOS se je skozi pet desetletij prirejanja z vmesnimi vzponi in padci razvil v osrednji in največji poslovno – sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.

Sejem je ostal zvest svojemu poslanstvu povezovanja razstavljavcev in obiskovalcev. S sejmom so se od leta 1968 razvijali in rasli tudi njegovi razstavljavci, ki na sejmu danes večinoma več ne nastopajo na način, kot so nekoč, ko so na sejmu prodajali svoje izdelke, ampak se na sejmu predstavljajo na drug način, tak, ki jih usmerja k najširšim oblikam poslovnega sodelovanja. Sejem je s svojo dolgoletno prisotnostjo v Celju postal sinonim oziroma prva misel za marsikaterega Slovenca. Vsak sejem je imel tudi vpliv na mesto Celje (prometne razmere, nočitve, več obiskovalcev v mestnem jedru, povečan promet pri trgovskih in gostinskih ponudnikih v mestu). Kadar je mesto Celje skušalo v čim večji meri izkoristiti prisotnost sejma v Celju in z njim živeti, so v mestu prirejali številne kulturne in zabavne prireditve, gostinci so ponujali posebne sejemske ponudbe in popuste, trgovine so v času sejma podaljšale delovni čas, mesto in njegove znamenitosti se je dalo ogledati s kočijaži Konjeniškega kluba Celje ali s panoramsko vožnjo s sejemskim vlakcem.

Razstava “Vse za obrt, obrt za vse!” torej ponuja vpogled v zgodovino prirejanja omenjenega sejma v Celju, iz izbora gradiva pa so razvidni številni učinki sejma na okolje njegovega delovanja, od vključevanj političnih elit, transformacij na polju komuniciranja z javnostjo do vsakoletnega vključevanja številnih obrobnih dogodkov, ki so sedli v individualni in kolektivni spomin obiskovalcev sejma. Med razstavljenim gradivom prednjačijo fotografije, ki ponujajo najboljši vpogled v sejemsko dogajanje in vrvež na in okrog sejemskega območja. Gradivo za omenjeno razstavo sta prispevala Celjski sejem, d. d. in Zgodovinski arhiv Celje. Slednji je razstavljeno gradivo črpal iz fondov SI_ZAC/1028 Fototeka Božič Milan (1952-1984), SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa (1987-) in SI_ZAC/1400 Celjski sejem (1957-1993).

V galeriji vam predstavljamo ozek izbor gradiva vezanega na razstavo.

  1. Predsednica Skupščine občine Celje Olga Vrabič odpira 1. sejem obrti na stadionu Atletskega društva Kladivar v Celju, 1968.
  2. Sklep o ustanovitvi podjetja v izgradnji turistično-rekreacijskega centra Golovec v Celju, katerega poslovni predmet je bilo prirejanje in dajanje objektov v najem za manifestacije, družabne, kulturne, rekreacijske, športne, sejemske in druge aktivnosti ter opravljanje gostinskih in reklamno-propagandnih dejavnosti, 1976.
  3. Pogled na večnamensko dvorano v sklopu turistično-rekreacijskega centra pod Golovcem v času 10. sejma obrti v Celju. Sejem obrti se je iz stadiona Atletskega društva Kladivar v Celju sem preselil že prejšnje leto, 1977.
  4. Pogled iz Športno-rekreacijskega centra Golovec proti Golovcu in Novi vasi, kjer so okoliška parkirišča v času MOS polno zasedena, 1987.
  5. 27. MOS sta med drugimi obiskala in si ga v spremstvu organizatorjev ogledala tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Ivan Kristan in minister za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije Maks Tajnikar, 1994.
  6. Pogled na sejmišče v času 31. MOS, 1998.
  7. Sejemska gneča v atriju Celjskega sejma, d. d., v času 42. MOS, 2009.
  8. Naslovnica kataloga za 18. Mednarodni obrtni sejem, 1985.

Vabljeni k ogledu!

Avtor zunanje panojske razstave z naslovom “Vse za obrt, obrt za vse” je Jože Kranjec. Razstavo si je mogoče do 11. septembra 2017 ogledati na trgu pred Mestnim kinom Metropol v središču Celju, nato pa se razstava z dnem odprtja 50. MOS, to je 12. septembra 2017, seli na sejmišče Celjskega sejma, d. d., kjer si jo bo mogoče ogledati vsak sejemski dan med odpiralnim časom 50. MOS.