Vsebina prispevka

SIHeR gre naprej

14. 2. 2017

Že nekaj časa nismo poročali o aktivnostih v zvezi z obema projektoma delovne skupine SIHeR, to je treh slovenskih regionalnih (štajerskih) arhivov in treh obmejnih hrvaških arhivov. Obe razstavi Mesta in trgi ob štajersko-hrvaški meji / Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici in razstava Z vlakom čez mejo / Vlakom preko granice je trenutno mogoče obiskati na dveh novih lokacijah. Prva je od leta 2012 obšla že: Zagreb, Celje, Maribor, Rogatec, Ptuj, Ormož, Varaždin, Ljutomer, Radence, Nedelišče, Samobor, Sarajevo in Štrigovo ter je ob praznovanju 10. letnice Državnega arhiva za Međimurje bila 10. februarja 2017 odprta v Muzeju Međimurja v Čakovcu. Tam bo na ogled do 24. februarja 2017. V letu 2017 pa se razstavi obeta vsaj še eno gostovanje na slovenski strani meje. Druga razstava, ki obeležuje železniške proge, ki prečkajo mejo in potekajo na območju pristojnosti šestih arhivov pa trenutno zaokroža gostovanja na lokacijah, kjer so sedeži partnerskih arhivov (Štrigova, Celje, Zagreb, Ptuj, Varaždin). Trenutno je razstava na ogled v Pokrajinskem arhivu Maribor. Odprta je bila 6. februarja in bo tam gostovala še do konca marca 2017.

Obe razstavi gradita na arhivskem gradivu in izpostavljata skozi zgodovinske vire povezovanje in dobro sodelovanje v tem prostoru, dober zgled strokovnega sodelovanja pa želita utrditi in prenesti tudi na širše okolje.

Arhivi se medtem dogovarjamo že za tretji projekt, ki ga bomo raziskovalno v veliki meri obdelali že v tem letu, predstavljen pa bo v 2018.