Vsebina prispevka

Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji

19. 3. 2012

V Zgodovinskem arhiv Celje je bila v četrtek, 15. marca 2012, ob 19. uri, slavnostno odprta razstava Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji / Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici, ki je plod zelo uspešnega sodelovanja v okviru projekta SIHeR, v katerega so poleg Zgodovinskega arhiva Celje vključeni še: Državni arhiv v Zagrebu, Državni arhiv za Medžimurje, Državni arhiv v Varaždinu, Zgodovinski arhiv na Ptuju ter Pokrajinski arhiv Maribor.

Razstavo je odprl predstavnik Veleposlaništva Republike Hrvaške mag. Marin Žužul, minister svetovalec. Katalog k razstavi je predstavil vodja znanstvenega projekta Zgodovina upravnih meja in mejnosti: Slovensko-hrvaška meja 1800-1991, dr. Marko Zajc (Inštitut za novejšo zgodovino). V tematkso obarvanem spremljevalnem poteku odprtja pa so na obiskovalce odličen vtis pustili gledališki igralec Borut Alujevič ter glasbena kreativca Goran Bojčevski in Danijel Černe – Mystica.

Gostje govorniki, predstavnik partnerjev iz hrvaških arhivov Darko Rupčič (Državni arhiv v Zagrebu) ter mag. Marin Žužul so v svojem nagovoru zelo poudarili pomen sodelovanja, dr. Marko Zajc pa je svoj nagovor usmeril še dlje, ko je izpostavil, da je prav omenjena meja lahko celo odličen primer s področja študij meja in še dodal misel, da je dojemanje meja pravzaprav podobno harmoniki, ki se razteza in krči pod težo zgodovinskih tokov.

V šestih partnerskih arhivih se zelo dobro zavedamo, da lahko našo dejavnost nadgradimo z akcijami, ki spodbujajo tvoren dialog med dvema upravno-politično ločenima prostoroma. Z aktualnim intenzivnim sodelovanjem arhivov z obeh strani meje in z izborom gradiva, ki nakazuje sobivanje ljudi z obeh strani meje, kažemo na rešitve, kako tudi ljudem zunaj obmejnega prostora pokazati na uspešno sodelovanje med obema državama in narodoma. Odnosi med narodoma so bili v preteklosti razmeroma vedno zelo dobri in so le redko podlegli in padli pod vtis populističnemu uprizarjanju incidentov. Sporočilo bogate kulturne dediščine naznanja, da Slovenci in Hrvati znamo gojiti tolerantne odnose ter skozi delo, ki rojeva rezultate, zelo dobro spletamo tudi pristne prijateljske vezi.

Gradivo razstave se skozi ožji izbor arhivskega gradiva osredotoča na predstavitev zgodovine 16 obmejnih trgov, mest in sedežev arhivov. Ob razstavi je izšel tudi obširen in likovno zelo bogato opremljen katalog. V razstavo in katalog so vključene predstavitve: Zagreba, Samobora, Celja, Brežic, Podčetrtka, Rogatca, Ptuja, Ormoža, Središča ob Dravi, Varaždina, Krapine, Vinice, Maribora, Ljutomera, Čakovca in Štrigove. Avtorji predstavitev so: dr. Borut Batagelj, Jurica Cesar, Mojca Horvat, Damir Hrelja, Branka Molnar, Jasna Požgan, Ana Tuk, dr. Dejan Zadravec in dr. Aleksander Žižek. Razstavo in katalog je idejno oblikoval Damir Klaić.

Razstava in katalog v posameznih poudarkih ne gradita le na »biserih« iz naših arhivskih depojev, temveč izpostavljata tudi obmejno simbiozo med mesti, trgi in njihovimi prebivalci ter sugerirata na skupno usodo ljudi s tega širšega območja, ki je v upravno-političnih okvirjih imelo skoraj vselej značaj obmejnega prostora, a meja navkljub vsemu v daljših časovnih lokih med ljudmi ni zasekala kot zapora in ograjevanje.

Načrt projekta je, da predstavitev obmejnih trgov in mest najprej obide vse sodelujoče arhive, nato pa gostuje tudi v trgih in mestih ob meji. Skupen projekt tako nikakor ni in ne bo le dokaz, da sodelujoči arhivi v projektu zmoremo in znamo dobro sodelovati, saj to počnemo že zelo dolgo, ampak tudi ta, da z našimi skupnim delom prihajamo do rezultatov, ki so lahko odličen model sobivanja v novih družbeno-političnih okvirjih.

Razstava, ki je bila prvič na ogled v februarju v Zagrebu, bo v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje na ogled vsaj še en mesec.

Kliping:
Siol.net
Međimurske novine
Napovednik
Mladina
Novi tednik
Radio Celje
STA
Delo
Posavje