Vsebina prispevka

Dogodek leta: #ZAC60

7. 6. 2016

Vabljeni na osrednji dogodek ob praznovanju 60. letnice ustanovitve Zgodovinskega arhiva Celje, ki bo v sredo, 8. junija 2016, s pričetkom ob 20. uri na prostoru pred stavbo Zgodovinskega arhiva Celje. Zgodovinski arhiv Celje, ustanovljen z odlokom Občinskega ljudskega odbora Celje v letu 1956, že celotno leto praznuje z dogodki, ki so vezani na različne oblike sodelovanja in vpetosti v okolje delovanja arhiva. Prireditev 8. junija pa je prav posebna izvirna umetniška akcija akterjev, ki se smiselno dopolnjujejo in so v zgodbo zvezani skozi arhivsko dejavnost. Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Prizorišče dogodka je umeščeno med mogočni simbol celjske zgodovine Stari grad in med železniško progo, ki predstavlja v zgodovini simbol modernizacije mesta. Prireditveni prostor pred stavbo Zgodovinskega arhiva polnijo obiskovalci kot naključno urejajoča se množica dokumentarnega gradiva. Umetniško interpretacijo sooblikuje Plesni forum Celje in skupina The Stroj. V program se z intervencijo vključi muzejska lokomotiva Slovenskih železnic Borsig 06-018. Predstava izpostavlja konstruktivistično metodo naracije, ki je cepljena na osem ključnih gradnikov, ki po eni strani definirajo polje delovanja arhiva (#človek, #čas, #družbeni sistem, #dokument), po drugi pa opredeljujejo funkcije delovanja arhiva v povezavi z arhivskim gradivom (#pridobivanje, #hramba, #obdelava, #dostop). Osnovna ideja izhaja iz polja spreminjanja družbenih vrednot in njihovega problematiziranja v razvoj, ko se v delovanje sveta vključuje Zgodovinski arhiv Celje v glasovni podobi »velikega brata« ter si prizadeva za to, da te elemente postavlja v čim bolj urejeno obliko. Predstava se tako razvije iz segmentiranega podajanja posameznih elementov giba in zvoka v vedno bolj ritmično in harmonično zlivanje melodije/plesa. Iz obiskovalcev se ob koncu predstave dvigne osvetljen živi gib, ki se kreira na višini nivoja obdelane fotografije telovadca, ki je na pročelju arhiva simbol praznovanja. Vsa produkcija poteka v živo in je dokument, ki ga ni mogoče reproducirati.

Umetniški del programa sooblikujejo:
THE STROJ
Plesni forum Celje
Lokomotiva Slovenskih železnic Borsig 06-018
(strojevodja Boštjan Metličar – Društvo ljubiteljev železnice in železniških eksponatov Celje)
Glas v ozadju: Kamilo Lorenci
Moderatorka: Maja Šumej
Režija: Borut Kramer, Borut Batagelj
Besedila: Borut Batagelj, Borut Kramer, Aleksander Žižek
Oblika: Filter – urbane rešitve
Zvočni izseki za nastope plesalk: Stane Špegel

Programski list prireditve (pdf)

Dogodek poteka na predvečer Mednarodnega arhivskega dne, ki ga 9. junija praznujejo vsi arhivi po svetu. Vabimo tudi na voden ogled po razstavi Arhivi – zakladnice spomina. Gre za drugo-potujočo fazo velikega projekta desetih slovenskih arhivov, pri čemer je razstava samo za ta praznik zopet obogatena z izborom najdragocenejšega gradiva Zgodovinskega arhiva Celje.

Voden ogled z originali bo 9. junija ob 12. uri.
Zadnji ogled voden ogled pa bo na sporedu še 14. junija, ob 11. uri.

Kliping:
Radio Slovenja
Slovenska kronika (Tv Dnevnik) STA MMC-rtvslo.si
Celje.info

Štajerski val
Radio Celje
Radio1
Delo
Novi tednik
VTV
TV Celje
Radio Antena Štajerska
RtvSlo(Moja generacija)
Večer
Tele M (Tv Maribor)