Vsebina prispevka

Z vlakom čez mejo. Prva postaja: Štrigova

25. 5. 2015

V Štrigovi je bil 15. maja 2015 v prostorih Državnega arhiva za Medžimurje premierno predstavljen mednarodni projekt Z vlakom čez mejo / Vlakom preko granice. V Štrigovo sicer ne vozi vlak, je pa meja zelo blizu. Arhivu, ki daje tudi utrip temu obmejnemu pasu, se je zato vseeno zdelo primerno, da se projekt prvič predstavi prav tam, posebej zato, ker se je na ta dan pričel v širši regiji zelo prepoznaven in uveljavljen vinski festival Urbanovo, ki v Medžimurje in Štrigovo privabi veliko gostov. Projekt z delovnim naslovom SIHeR 2.0 je nadaljevanje uspešnega sodelovanja med Državnim arhivom v Varaždinu, Državnim arhivom v Zagrebu, Državnim arhivom za Medžimurje, Pokrajinskim arhivom Maribor, Zgodovinskim arhivom na Ptuju in Zgodovinskim arhivom Celje, ki se je pred leti prvič realiziralo v okviru projekta Mesta in trgi ob štajersko-hrvaški meji / Gradovi i trgovišta uz štajersko-hrvatsku granicu.

V najnovejšem projektu se arhivi ukvarjajo z zgodovino železnic v obmejnem pasu, bolj konkretno projekt obsega obravnavo petih prog, ki prečkajo državno mejo na področju pristojnosti omenjenih arhivov in Južno železnico, ki je bila osnova za izgradnjo teh prog. V okviru projekta je zasnovana razstava, ki bo potovala po gostujočih mestih, spremlja pa jo tudi obširen katalog, v katerem so proge in gradivo, ki ga hranijo arhivi in sodelujoče institucije bolj podrobno predstavljene. V nastajanje projekta je bilo vključenih več kot 20 oseb, med njimi gre izpostaviti avtorje predstavitev posameznih prog: Mihaela Barbaric, dr. Borut Batagelj, Ivan Fras, Katarina Horvat, Sabina Lešnik, Gordana Šövegeš Lipovšek, Jasmina Sedmak, Ana Tuk, mag. Hedvika Zdovc in Katja Zupanič. Projekt sta s strani obeh držav koordinirala in uredila Ana Tuk in dr. Borut Batagelj. Grafično je projekt zasnoval Damir Klaić. Arhivi dolgujejo zaslugo uspešno uresničenega projekta tudi številnim drugim institucijam in posameznikom z obeh strani meje.

Z realizacijo novega projekta so partnerski slovenski in hrvaški arhivi spet dokazali odlično sodelovanje. Z zgodovinskimi viri in gradivom s področja železnic so pokazali na vpliv železnice skozi tehnični napredek in posebej na njeno vlogo družbenega vpliva, povezovanja in tudi medkulturnega dialoga. Z novim projektom bi radi temtiko povezovanja tudi problematizirali, saj železnice danes niso več takšen element povezovanja kot nekoč. Ob tem arhivi vključeni v projekt v novih razmerah izpostavljamo, da svoje vloge ne vidimo le v ohranjanju preteklosti, temveč moramo biti v sodobnem času tudi odzivni na aktualne razmere v družbi ter jih po potrebi tudi izpostavljati. Še posebej za dejavnost arhivov je danes zelo aktualno sporočilo, da je poslanstvo skrbi za dediščino v veliki meri pogojeno pravzaprav s pozicijo institucije v sedanjosti.

Razstava bo v Štigovi na ogled vsaj mesec dni, že v poletnih in jesenskih dneh pa njeno gostovanje napovedujejo drugi partnerski arhivi. Če pa bi gradivo radi imeli čisto blizu vas, je katalog razstave na voljo vsakomur po vseh partnerskih arhivih za 10 €.