Vsebina prispevka

Sodelovanje med obmejnimi štajerskimi in hrvaškimi arhivi: podpisan nov sporazum

15. 4. 2014

V zadnjih tednih so se večkrat pokazali rezultati sodelovanja, ki jih Zgodovinski arhiv Celje žanje v okviru večplastnega sodelovanja s hrvaško arhivistično srenjo. Ob nekaj priložnostih so se zvrstili dogodki, ki so dosegli nov simbolni vrhunec v petek, 11. aprila 2014, ko so v Nedelišču predstavniki Državnega arhiva za Medžimurje, Državnega arhiva v Varaždinu, Državnega arhiva v Zagrebu, Pokrajinskega arhiva Maribor, Zgodovinskega arhiva na Ptuju in Zgodovinskega arhiva Celje podpisali nov sporazum, ki napoveduje plodno sodelovanje tudi v prihodnje.

Od ostalih projektov, ki so pred kratkim pripeljali do realizacije velja omeniti še predstavitev zbornika prispevkov s 4. Zagrebškega arhivskega dne, 7. marca 2014, kjer smo v okviru pobude Zagrebškega arhivskega društva sodelovali s sorodnimi institucijami iz regije.
24. marca 2014 je po zelo uspešnem gostovanju v Muzeju mesta Zagreba nadaljevala svojo popotovanje do obmejne Štrigove razstava Zima: od strahu k veselju. Razstava z nekaj dopolnitvami iz lokalnega okolja bo na ogled v prostorih Državnega arhiva za Medžimurje vsaj še do konca aprila.
V okviru priprav na razstavo o Barbari Celjski, ki jo bomo odprli letos, smo bili v preteklem tednu v intenzivni fazi pridobivanja reprodukcij listin Barbare Celjske, ki jih hranijo v Hrvaškem državnem arhivu, Arhivu Hrvaške akademije znanosti in umetnosti in v Državnem arhivu v Varaždinu.

V petek, 11. 4. 2014 pa je bila v okviru knjižnega sejma v Nedelišču že dvanajstič odprta zelo uspešna razstava Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji / Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici, ki je rezultat sodelovanja treh štajerskih arhivov s slovenske strani in treh hrvaških obmejnih arhivov. Posebnost gostovanja razstave v Medžimurju je bila tokrat ta, da je vseh šest partnerskih arhivov podpisalo nov sporazum o sodelovanju, ki bo do konca leta uresničen v okviru razstave Železnice na štajersko-hrvaški meji.

Nov projekt bo tako utrdil zelo dobro sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi arhivi, ki ga slednji močno poudarjajo predvsem z vidika zgodovinskih korenin dobrega sodelovanja med obema narodoma. Odnosi med obema stranema so bili namreč v preteklosti vedno zelo dobri, posebej v oziru sodelovanja in sobivanja prebivalcev v ožjem mejnem pasu. V zadnjih desetletjih obeh samostojnih držav se vedno bolj kaže potreba po tem, da bi si državna politika vodena iz političnih centrov moči morala vzeti za vzor dobre odnose prebivalstva ob meji, v arhivih pa ne prepoznavati zgolj branilce nacionalnih in državnih interesov. Arhivi bomo s projektom poskušali pokazati na zgodovinsko vez in pomen železnice za povezovanje posameznih urbanih središč in prebivalstva, hkrati pa si prizadevali prav skozi aktualno stanje vsaj posredno opozoriti na stanje in težave danes. Povezovanje prebivalstva prek železniških povezav obeh strani meje namreč danes zagotovo ni nekaj, s čemer bi se lahko hvalili. Prej obratno, številne proge so ukinjene, opuščene …

Arhivi z obeh strani meje bi tako radi dali javnosti sporočilo, da je poslanstvo skrbi za dediščino v veliki meri pogojeno pravzaprav s pozicijo institucij v sedanjosti.

Sporazum v okviru sodelovanja projekta Železnice ob štajersko-hrvaški meji so podpisali naslednji predstavniki arhivov: Nina Gostenčnik (Pokrajinski arhiv Maribor), Darko Rubčić (Državni arhiv v Zagrebu), Katja Zupanič (Zgodovinski arhiv na Ptuju), Jurica Cesar (Državni arhiv v Medžimurju), Damir Hrelja (Državni arhiv v Varaždinu) in dr. Borut Batagelj (Zgodovinski arhiv Celje).