Vsebina prispevka

Bazar, miška, anonimka, voda

14. 3. 2013

Slovenski arhivi smo se 12. marca 2013 predstavili v Cankarjevem domu na že petem Kulturnem bazarju. Prireditev se tako v strokovni kot v širši javnosti vse bolj uveljavlja kot osrednja predstavitev kulture. Letos se je v Ljubljani predstavilo več kot 200 kulturnih ustanov iz vse Slovenije, ki je na razstavnih prostorih predstavilo svojo bogato ponudbo za otroke in mladino, v enem dnevu pa se je zvrstilo več kot 50 kulturno-vzgojnih dogodkov. Arhivi smo se na razstavišču predstavili z raznovrstno ponudbo pedagoških programov, založniško dejavnostjo, razstavami, predstavitvijo raznovrstnega gradiva, akcijami …


Zgodovinski arhiv Celje je predstavil svojo dejavnost tako v okviru programa prireditev, predavanj, kot tudi na stojnici. Bojana Aristovnik je skupaj s kolegicama Natašo Budna Kodrič in Barbaro Pešak Mikec iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana predstavila raznovrsten projekt Miška Mica v arhivu, ki z ene strani odraža dobro sodelovanje med slovenskimi arhivi, z druge pa izkazuje odlično prakso celjskega arhiva s partnerskimi institucijami. Navkljub dejstvu, da projekt s strani ustanovitelja ni dobil posebne podpore, smo ga v letih 2011 in 2012 izvedli s pomočjo nadpovprečne angažiranosti zaposlenih in ob pomoči partnerjev in številnih podpornikov.

Na stojnici pa smo ob sveže odprti razstavi Stara šara?! usmerili našo dejavnost predvsem v promocijo projekta Anonimka, s katerim želimo v Celju bolje registrirati in ohraniti “duh časa”, obenem pa omogočiti bolj “demokratičen” pristop k zbiranju in posledično ohraniti bolj celostnen pristop tudi k ohranjanju zapisov sodobnega časa. Pred tednom dni je v tej zvezi  v Knjižnici Šentjur potekala tudi tiskovna konferenca, preko katere smo partnerske institucije, posledično pa tudi javnost opozorili na to akcijo. Zbiranje anonimnih zapisov, ki bi prispevali k detabuizaciji zgodovinskih zapisov namreč poteka tako preko nabiranja zapisov v skrinjici v arhivu, kot tudi preko potujočih skrinjic.

Skrinjice so trenutno na razpolago v knjižnicah Šentjur, Šmarje in Rogaška Slatina. Skrinjica pa je seveda gostovala tudi na Kulturnem bazarju.

Ena od vodilnih tem letošnjega Kulturnega bazarja je bila tudi “Vode povezujejo”. Povod zato je odločitev Združenih narodov, da leto 2013 razglasijo za mednarodno leto sodelovanja na področju voda. Zgodovinski arhiv Celje v tej zvezi tako že napoveduje naslednji projekt. Skupaj z Istorijskim arhivom Pančevo smo namreč že pričeli delo na pripravah nove skupne razstave “Voda, vode, vodi”.