Vsebina prispevka

Prvič v Zagrebu: Razstava Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji

27. 1. 2012

V Zagrebu je bila 26. januarja 2012 v prostorih Državnega arhiva v Zagrebu prvič slavnostno odprta skupna razstava treh hrvaških in treh slovenskih arhivov »Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji / Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici«. V okviru projekta SIHeR, ki je plod uspešnega sodelovanja med Državnim arhivom za Medžimurje, Državnim arhivom v Varaždinu, Državnim arhivom v Zagrebu, Zgodovinskim arhivom na Ptuju, Pokrajinskim arhivom Maribor in Zgodovinskim arhivom Celje, razstava, ki bo v Zagrebu na ogled do 27. februarja, predstavlja skozi ožji izbor arhivskega gradiva zgodovino 16 obmejnih trgov, mest in sedežev arhivov. Ob razstavi je izšel tudi obširen in likovno zelo bogato opremljen katalog.

V razstavo in katalog so vključene predstavitve: Zagreba, Samobora, Celja, Brežic, Podčetrtka, Rogatca, Ptuja, Ormoža, Središča ob Dravi, Varaždina, Krapine, Vinice, Maribora, Ljutomera, Čakovca in Štrigove. Avtorji predstavitev pa so: dr. Borut Batagelj, Jurica Cesar, Mojca Horvat, Damir Hrelja, Branka Molnar, Jasna Požgan, Ana Tuk, dr. Dejan Zadravec in dr. Aleksander Žižek. Razstavo in katalog je idejno oblikoval Damir Klaić.

Načrt razstave je, da najprej obide vse sodelujoče arhive, nato pa gostuje tudi v trgih in mestih ob meji. Skupen projekt tako nikakor ni in ne bo le dokaz, da sodelujoči arhivi v projektu zmoremo in znamo dobro sodelovati, saj to počnemo še zelo dolgo, ampak tudi ta, da z našimi skupnim delom prihajamo do rezultatov, ki so lahko odličen model sobivanja v novih družbeno-političnih okvirjih.

Razstava in katalog v posameznih poudarkih ne gradita le na »biserih« iz naših arhivskih depojev, temveč izpostavljata tudi obmejno simbiozo med mesti, trgi in njihovimi prebivalci ter sugerirata na skupno usodo ljudi s tega širšega območja, ki je v upravno-političnih okvirjih imelo skoraj vselej značaj obmejnega prostora, a meja navkljub vsemu v daljših časovnih lokih med ljudmi ni zasekala kot zapora in ograjevanje.

V naših šestih arhivih, kjer smo v zadnjem času soočeni tudi z iskanjem podatkov o mejah, tako s skupnim projektom odpiramo nove rešitve, kako širše pokazati na uspešno sodelovanje med obema državama in narodoma, ter skozi sporočilo bogate kulturne dediščine dokazati, kako Slovenci in Hrvati gojimo tolerantnost in spletamo pristnejše prijateljske vezi. Slednje pa so vsekakor dober obet za strpno in k sodelovanju uravnano bodočo družbo.

Utrinki z otvoritve v Državnem arhivu v Zagrebu

V Zgodovinskem arhivu Celje, ki bo prvi od slovenskih partnerjev gostil razstavo, načrtujemo odprtje v sredini marca 2012.