Vsebina prispevka

Dopolnilno izobraževanje: okrajna in okrožna sodišča (08. 06. 2023)

17. 5. 2023

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje za uslužbence okrožnih in okrajnih sodišč, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom z naslovom:

Enotna pisna strokovna navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega za okrožna in okrajna sodišča (1995-2004): izzivi, dileme in uporaba

Leta 2022 je Arhiv Republike Slovenije izdal Enotna pisna strokovna navodila za odbiranje arhivskega iz dokumentarnega gradiva za okrožna in okrajna sodišča za obdobje od 1995 do 2004. Navodila veljajo enotno za vsa okrožna in okrajna sodišča za območje Slovenije. Namen navodil je poenotiti prakso odbiranja, hkrati pa podati čim bolj točne informacije, katero gradivo je ovrednoteno kot arhivsko. Kljub temu prihaja do številnih dilem pri samem praktičnem delu z odbiranjem gradiva. 

Na izobraževanju bo za boljše razumevanje enotnih pisnih strokovnih navodil predstavljena struktura in proces sprejemanja navodil, samo vrednotenje in uporaba navodil. Velik poudarek bo posvečen razreševanju težav in dilem, ki se pojavljajo pri praktični uporabi navodil. Program je pripravila Anja Prša, višja arhivistka.

Na izobraževanja vljudno vabimo tudi osebe, ki so odgovorne za arhiv in ravnanje s sodnim gradivom.

Izobraževanje bo izvedeno v četrtek, 8. junija 2023 v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje.

Prijave sprejemamo do četrtka, 1. junija 2023, oz. do zapolnitve mest.

Vse podrobnosti o načinu izvedbe, programu in prijavi najdete v dopisu.

Prijave zbiramo preko e-prijavnice.