Vsebina prispevka

Filatelija, arhivi, stoletnica

26. 3. 2023

V sredo, 29. 3. 2023, ob 11. uri, odpiramo v Zgodovinskem arhivu Celje priložnostno razstavo z naslovom Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji. Razstava obenem obeležuje stoletnico filatelije v Celju.

Filatelija kot nekoč priljubljen in razširjen konjiček se tokrat verjetno prvič bolj izpostavljeno postavlja v razmerje z javno arhivsko službo. »V Zgodovinskem arhivu Celje javno službo vrednotenja arhivskega gradiva usmerjamo zelo široko. Medtem ko je primarni fokus arhivske službe vezan prvenstveno na sodelovanje z javnopravnimi osebami in iskanje široko zastavljenih kontekstov nastanka, obdelave in predstavljanja arhivskega gradiva, je filatelija z izostrenim občutkom za raritete in detajle lahko odlična dopolnitev razumevanja široke zbirateljske ali predstavitvene politike arhiva,« poudarja direktor arhiva dr. Borut Batagelj.

Avtor razstave je arhivski svetnik dr. Bojan Himmelreich, ki je obenem tudi filatelist in član Filatelistično numizmatičnega kluba Celje. Celjsko društvo z eminentno stoletno tradicijo tudi promocijsko sodeluje v sklopu razstave. »Razstava je sestavljena iz treh delov,« izpostavlja avtor: »V prvem delu je prikazano delovanje filatelistov v Celju od nastanka njihovega prvega združenja leta 1923. V stoletju obstoja so pripravili veliko dogodkov, namenjenih predstavitvi filatelije širši javnosti, ob tem so večkrat menjali tudi svoje ime. V drugem delu razstave je predstavljeno, katero filatelistično gradivo je moč najti v fondih in zbirkah javnih arhivov. V arhivskem gradivu je namreč skritega tudi veliko filatelističnega gradiva. Ne samo npr. v korespondenci v osebnih fondih, temveč na mnogih mestih v gradivu uprave, sodstva, gospodarstva, v zbirkah in drugod. Segment tega dela predstavlja takšno gradivo, ki je večinoma hranjeno v Zgodovinskem arhivu Celje. Zanimivo je že samo po sebi, predstavljeno v ureditvi, kot jo prinaša razstava, pa pripoveduje zgodbo o vrstah filatelističnega gradiva od srede 19. stol. do danes. V tretjem delu razstave pa bo na ogled še del znamk in drugega filatelističnega materiala (žigi, bloki, ilustrirane dopisnice in kuverte), ki so ga izdale poštne uprave po svetu na temo arhivistike. Izdaj ob obletnicah obstoja arhivov in predstavitvi njihovih zgradb, dela in zakladov, ki jih varujejo ter organiziranju prireditev, je mnogo. Pričajo o pomenu arhivske dejavnosti in s poštnimi izdajami na to temo tudi o tem, kakšen odnos ima družba do nje.«

Razstava, ki tokrat ne gostuje v razstavišču, ampak je simbolično umeščena v prostor med arhivskimi depoji in avtorjevo pisarno, bo na ogled v času uradnih ur arhiva do 14. aprila 2023. Ob razstavi bo na dan odprtja v Zgodovinskem arhivu Celje na voljo tudi uradni poštni žig dneva. Zgodovinski arhiv Celje pa je izdal ob tem tudi priložnostno publikacijo (v 299 oštevilčenih izvodih), izmed katerih jih bo nekaj mogoče na ta dan nasloviti in poslati na izbrane naslove.

Ogled publikacije je možen tudi preko klika na spodnjo naslovnico:

Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji: ob 100 letnici filatelije v Celju