Vsebina prispevka

Dopolnilno izobraževanje (24. 11. 2022)

19. 10. 2022

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom z naslovom:

Hramba digitalnega gradiva pri ustvarjalcih do izročitve arhivskega gradiva pristojnemu arhivu.

Izobraževanje bo izvedeno v četrtek, 24. novembra 2022 preko spletne aplikacije ZOOM.

Na izobraževanju bodo najprej na kratko predstavljeni začetki hibridnega poslovanja v javni upravi, poleg predstavljenih ključnih arhivskih predpisov in določb ter zahtev, ki so pogoj za varno hrambo digitalnega gradiva pri ustvarjalcu oz. imetniku arhivskega gradiva.  Predstavljeni bodo postopki priprave strokovno tehničnih navodil do izročitve in postopki priprave digitalnega gradiva za izročitev pristojnemu arhivu ter programsko orodje Urejevalnik SIP. Program je pripravila mag. Hedvika Zdovc.

Strokovno usposabljanje je namenjeno uslužbencem, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje. Navedeni pravilnik o strokovni usposobljenosti določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

Prijave sprejemamo najkasneje do četrtka, 17. novembra 2022, oz. do zapolnitve mest.

Vse podrobnosti o načinu izvedbe, programu in prijavi najdete v dopisu na povezavi.

Prijave zbiramo preko e-prijavnice.