Vsebina prispevka

(Brez)časnost zdravilišča Dobrna

26. 9. 2022

V okviru 32. Dnevov evropske kulturne dediščine in 10. Tedna kulturne dediščine je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje pripravil razstavo »(Brez)časnost zdravilišča Dobrna«, ki je na zunanjih panojih na ogled na Zdraviliškem trgu Dobrna od 26. 9. do 17. 10. 2022.

Razstava ob preteklih podobah prinaša tudi opise in podobe obnove, s posebnim poudarkom na zdraviliškem parku ter elementih in stavbah ob njem ter opozarja na vrednosti in potenciale, ki jih ima zdravilišče Dobrna kot zaščiten kulturni spomenik.

Avtorice razstave so Andreja Mihelčič Koželj, Breda Krajnc in Lucija Čakš Orač (vse ZVKDS OE Celje), partnerja razstave pa Občina Dobrna in Zgodovinski arhiv Celje.

Pod geslom “(Vz)trajnostna dediščina” poteka ob Dnevih evropske kuluturne dediščine vzporedno med 24. 9. in 8. 10. 2022 še vrsta prireditev in dejavnosti, katerih program je dostopen preko povezave.