Vsebina prispevka

Nov iskalnik VAČ: Virtualna arhivska čitalnica

9. 2. 2022

Od druge polovice leta 2021 je v produkciji nov iskalnik po arhivskem gradivu za vse slovenske javne arhive. Virtualna arhivska čitalnica (VAČ) je rezultat večletnega dela Slovenske javne arhivske službe (SJAS) v okviru projekta vzpostavitve slovenskega elektronskega arhiva. V njem je poleg Arhiva Republike Slovenije sodelovalo tudi šest regionalnih arhivov iz Ljubljane, Maribora, Celja, Ptuja, Kopra in Nove Gorice. Informacijska rešitev VAČ uporabnikom nudi sodobno orodje in enotno vstopno točko za naročanje in uporabo fizičnega in elektronskega arhivskega gradiva, ki ga hranimo slovenski javni arhivi. Hkrati pa arhivom omogoča upravljanje z naročili, pripravo arhivskega gradiva kot tudi neposredno in učinkovito komunikacijo z uporabniki. Novost in izjemen dosežek VAČ je v tehnologijah, ki delujejo v ozadju in ki omogočajo berljivost, razumljivost in dostop do arhivskega gradiva tudi ranljivim skupinam.

Zgodba o VAČ se je pričela s sprejetjem Strategije in izvedbenega načrta razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020 in zagonom projekta e-ARH.si: ESS 2016-2021. Ta si je za cilj zastavil ustvariti kompleksno okolje, namenjeno e-arhiviranju, ki bi obsegalo celoten življenjski cikel dokumenta od ustvarjalcev in prevzema elektronskega gradiva v pristojne arhive, strokovno obdelavo v arhivih, dolgoročno e-hrambo in dajanje v uporabo zainteresirani javnosti. Pri snovanju informacijske rešitve VAČ smo posebno pozornost namenili spoštovanju strokovnih zahtev v skladu z arhivsko zakonodajo in drugimi področnimi zakoni, ki urejajo varovanje osebnih, tajnih podatkov in avtorskih pravic.

VAČ nadomešča iskalnika scopeQuery in SIRAnet, katerega smo se poprej posluževali v regionalnih arhivih ter ju z združitvijo baz državnega arhiva in regionalnih arhivov nadgrajuje za učinkovitejšo uporabniško izkušnjo. V prvi prehodni fazi bo v uporabi beta verzija, ki bo kasneje še nadgrajena in po potrebi optimizirana.

Vabimo Vas, da preizkusite informacijsko rešitev VAČ, in upamo, da jo boste sprejeli z zadovoljstvom in kančkom potrpežljivosti. Za uspešno nadgradnjo in odpravo morebitnih napak potrebujemo tudi vaš odziv. Če naletite na oviro, česa ne znate ali imate kakršno koli vprašanje v zvezi z uporabo novega pripomočka, pišite na ars.citalnica@gov.si.