Vsebina prispevka

Dopolnilno izobraževanje (23. 11. 2021)

8. 11. 2021

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom.

Izobraževanje bo izvedeno v torek, 23. novembra 2021 preko spletne aplikacije ZOOM.

Predstavili bomo novosti, ki jih prinašata Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentrnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 49/19) in Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 118/20). Pravilnika bo predstavila mag. Hedvika Zdovc. Kako se v praksi izvaja sodelovanje med ustvarjalci in pristojnim arhivom pri vrednotenju gradiva zaradi prepletenosti poslovanja različnih ustvarjalcev arhivskega gradiva bo predstavila Anja Prša.

Strokovno usposabljanje je namenjeno uslužbencem, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje. Navedeni pravilnik o strokovni usposobljenosti določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

Prijave sprejemamo do srede, 17. novembra 2021. Vse podrobnosti o programu, načinu izvedbe in prijavi najdete v spodnji datoteki.