Vsebina prispevka

30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

28. 9. 2021

Arhivsko društvo Slovenije je skupaj z Zgodovinskim arhivom Celje priredilo 30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, ki je bilo v četrtek in petek, 30. septembra in 1. oktobra 2021, v Rimskih Toplicah, in sicer v hotelu Rimske Terme.

Letošnja obravnavana tema je bila Hibridni arhivi pri javnopravnih osebah: pomisleki in težave zaradi sočasnega upravljanja z gradivom v elektronski obliki in gradivom v fizični obliki; kako slednje vpliva na izvajanje arhivske javne službe. Avtorji prispevkov so predstavili načine, kako v pogojih, ko se gradivo v fizični in elektronski obliki neizogibno dopolnjujeta in prepletata, zagotoviti učinkovit in pregleden način upravljanja z dokumentarnim gradivom ter kasneje tudi njegove hrambe. V predstavitvah sta bila izpostavljena dva pristopa: kako se s hibridnimi zapisi soočajo arhivisti v javni arhivski mreži (npr. Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici in drugi) in kakšni so hibridni izzivi v televizijskem arhivu RTV Slovenija.

Za začetek drugega dne zborovanja je dr. Jože Škofljanec (Arhiv Republike Slovenije) vodil delavnico o notranjih pravilih, in sicer kako lahko pristojni arhivist prispeva k pripravi le-teh. Na vprašanja o (ne)dostopnosti arhivskega gradiva zaradi varstva občutljivih osebnih podatkov, so skupaj s sodelujočimi odgovore iskali na moderirani okrogli mizi tudi mag. Urban Brulc (Informacijski pooblaščenec RS), Tadej Cankar (Arhiv Republike Slovenije), mag. Nada Čibej (Pokrajinski arhiv Koper) in dr. Bojan Cvelfar (Arhiv Republike Slovenije).

Zborovanja se je udeležilo okrog sto arhivistov in ustvarjalcev arhivskega gradiva iz cele Slovenije ter predstavniki arhivov in arhivskih društev sosednjih držav.

Program zborovanja

Utrinki z uvodnega dela zborovanja (Foto: Edo Einspieler, FA Sherpa)