Vsebina prispevka

Dobrna v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje

21. 6. 2021

V zelenem objemu Zdraviliškega parka Dobrna je od 17. junija 2021 na ogled razstava Dobrna v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje. Zunanja razstava je tretja iz serije projektov »Arhiv v regiji«, s katero se Zgodovinski arhiv Celje skupaj z lokalnimi partnerji predstavlja z gradivom, ki ga hrani za izbrano območje in se osredotoča na predstavitve različnih vsebinskih zvrsti in kategorij arhivskega gradiva.

Razstavo arhiv postavlja na ogled skupaj z Javnim zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna ter Občino Dobrna. Razstava, katere avtorica je arhivska svetovalka Sonja Jazbec, na dvanajstih panojih daje na ogled 50 reprodukcij raznolikega, vsebinsko zanimivega in vizualno atraktivnega arhivskega gradiva.

Ob omembi imena Dobrna večina najprej pomisli na zdravilišče in zdraviliški turizem, saj velja Dobrna za eno najstarejših zdravilišč v današnjem slovenskem prostoru in ravno zdraviliški turizem ima velike zasluge za razvoj kraja in okolice. Z razstavo pa je poleg zdraviliškega gradiva predstavljeno še arhivsko gradivo iz drugih fondov in zbirk, ki odseva značilnosti in zanimivosti zgodovine tega kraja. Razstava je zasnovana kronološko, najstarejši dokument predstavlja listina gospoščine Dobrnica iz leta 1789, s katero baronica Kajetana odstopa lastniku posestva Dobrna lovišče; kot najstarejšo slikovno upodobitev Dobrne, pa poleg črnobele grafike Kačjega gradu z Dobrno iz leta 1681, predstavlja še barvna razglednica Dobrne, odposlana leta 1899, na kateri so prikazani posamezni detajli kraja Dobrna. Med zdraviliškimi arhivskimi dokumenti velja omeniti načrt obnove kopališča iz leta 1907, gradbeno dovoljenje in načrt za postavitev svinjakov iz leta 1947, ter načrt gradnje hotela Dobrna iz leta 1964. Od preostalih dokumentov pa velja izpostaviti dokumente društev, šole, načrte individualnih gradenj, kot zanimivost pa je predstavljen dokument, na katerem so navedeni vsi lastniki radioaparatov v Dobrni in okolici v letu 1947.

Razstava bo na ogled dva meseca, do 17. avgusta 2021. Namenjena pa je tako domačinom kot tudi turističnim obiskovalcem Dobrne, saj so spremna besedila ob predstavljenih kosih gradiva prevedena tudi v angleški in nemški jezik.