Vsebina prispevka

Obvestilo o zaprtju arhivske čitalnice

19. 3. 2021

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 69. redni seji 14. aprila 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 55/21) in s tem ukrepov, ki so vsebovani v odloku.

Ukrepi veljajo do 25. aprila 2021.

Arhiv nemoteno posluje za vse, ki prosite za vpogled v arhivsko gradivo v zvezi z upravnimi ali sodnimi postopki. V teh primerih se poslužite vloge v upravne namene, ki jo pošljete na info@zac.si.

Za vsa pojasnila smo vam na voljo tudi na telefon 03 428 76 65 in 03 428 76 40.

Spremljajte splošna priporočila objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ostanite zdravi!